Schotland inspiratiebron voor Nederlandse natuurbeheerders
19 september 2023

Van 21 – 24 juni maakte een delegatie van Nederlandse nationale parken en het Nationale Parken Bureau een inspiratiereis naar Cairngorms National Park in Schotland.

Rentmeesters.nl te gast in Zeeuws-Vlaanderen
28 augustus 2023

De jaarlijkse zomervergadering van Rentmeesters.nl heeft als vast onderdeel een excursie. Afwisselend krijgt een van de leden de gelegenheid om een interessant aspect van zijn/haar werkgebied onder de aandacht te brengen.

Stikstof, geen lokaal probleem
03 augustus 2023

In juni was het Nederlandse koningspaar te gast in België. Op de agenda stonden onder andere gesprekken over de landbouw en het stikstofprobleem.

Kavelruil, een doeltreffend instrument
10 juli 2023

Voor de overheid is kavelruil een belangrijk instrument voor de herinrichting van het landelijk gebied. Voor agrariërs en particuliere grondeigenaren biedt kavelruil een mogelijkheid om de huiskavel te vergroten of de bedrijfsvoering anderszins te verbeteren.

Het wondermiddel tegen verzuring
19 juni 2023

Het is bekend. Verzuring en vermesting hebben desastreuze gevolgen voor de landbouw en de natuur. Maar wat doen we ertegen?

Terechte zorgen om stoppersregeling voor boeren
05 juni 2023

De uitkoopregeling is bedoeld voor veehouders die de meeste stikstofschade aanrichten in de kwetsbare Natura 2000-gebieden, de zogenoemde piekbelasters. Zij kunnen tot 120 procent van de marktwaarde van hun bedrijf krijgen.

Zes jaar kennis delen, zes jaar Rentmeesters.nl
01 april 2023

Zes jaar geleden nam een tweetal rentmeesters het initiatief tot de oprichting van Rentmeesters.nl. Een samenwerkingsverband van zelfstandige rentmeesters.

Het gezicht van Nederland in 2050 …
16 maart 2023

Onlangs publiceerde het Centraal Plan Bureau (CPB) haar Ruimtelijke Verkenning 2023.

Natuurlijk herstel biodiversiteit
05 maart 2023

Het Nederlands landschap wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan bossen, heidevelden, duinen, polders, rivieren en meren.  Elk met een eigen ecosysteem.

Wet tegen witwassen schiet volledig door
12 februari 2023

Sinds 2021 is een nieuwe wet ingevoerd tegen het witwassen van crimineel geld, de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Langlopende pacht moet de norm worden
04 februari 2023

Pacht speelt een belangrijke rol bij de financiering van landbouwgrond.  Meer dan een derde van het areaal in Nederland wordt aan agrarische ondernemers in pacht verstrekt.

Natuur en landschap zitten in de knoop en de boer ook …
20 januari 2023

Singer-songwriter Tim Knol, de vorige winnaar van de Knoop in de Zakdoek-aanmoedigingsprijs, gaf deze trofee woensdag 18 januari jl. door aan Marian Merkelbach van de Texelse Agrarische Natuurvereniging De Lieuw.

Didam-arrest biedt mededingingsruimte aan particuliere natuurbeheerder
17 november 2022

Het Didam-arrest heeft ervoor gezorgd dat de verkoop van vastgoed door de overheid eerlijker plaatsvindt. Onderhandse verkopen zijn niet meer mogelijk. Particulieren hebben nu meer kans mee te dingen bij de verkoop van vastgoed. Dit geldt ook voor particuliere natuurbeheerders en natuurliefhebbers.

De Nederlandse agrarische sector kan niet zonder innovatie
22 oktober 2022

Onlangs verscheen het periodieke rapport ‘Vastgoedmarkt in beeld’ van NVM Agrarisch & Landelijk over het eerste halfjaar van 2022.

Wat wel kan
09 oktober 2022

Naar aanleiding van het Rapport Remkes werd Jos Ebbers, lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland en vakgroepvoorzitter van Agrarisch en Landelijk bij NVM, geïnterviewd door Wouter Baan van Boerenbusiness.