Bestemmingswaarde in plaats van marktwaarde bij taxatie NSW-landgoed
15 april 2024

Grond en gebouwen zijn te rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) indien het landgoed bestaat uit meer dan 5 ha aaneengesloten bos en/of natuur.

De fiscale voordelen van “Natuurlijk” Vastgoed
25 februari 2024

Steeds vaker kloppen mensen aan bij rentmeesters om baas te kunnen worden in eigen bos. Dat gaat van houthakkers, yogadames en bushcrafters tot vogelaars, ondernemers en grootgrondbezitters.

Veehouders betalen waanzinnige pachtprijzen
05 februari 2024

In Boerderij van 4 februari spreekt Jos Ebbers zijn zorgen uit over de stijgende grondprijs. 

Te weinig instroom in ons vak
28 november 2023

In de FD uitgave van 22 oktober vraagt Maureen Blankestijn aandacht voor een toenemend probleem in het landelijk en agrarisch gebied: “Stikstofbanen zijn harder nodig dan ooit, maar de mensen zijn er niet."

Vraagtekens bij de natuurdoelenanalyses
08 november 2023

Vrijdag 3 november hield Rentmeesters.nl haar eindejaarsvergadering in Leusden. Als spreker hadden de leden Geesje Rotgers uitgenodigd, onderzoeksjournalist bij Agrifacts.

20 oktober 2023

Eigenaren van kleine stukjes bos of natuurgrond spelen een essentiële rol in het behoud van biodiversiteit. Hoewel deze percelen bescheiden van omvang zijn, kunnen ze bijdragen aan het herstel van inheemse flora en fauna.

Schotland inspiratiebron voor Nederlandse natuurbeheerders
19 september 2023

Van 21 – 24 juni maakte een delegatie van Nederlandse nationale parken en het Nationale Parken Bureau een inspiratiereis naar Cairngorms National Park in Schotland.

Rentmeesters.nl te gast in Zeeuws-Vlaanderen
28 augustus 2023

De jaarlijkse zomervergadering van Rentmeesters.nl heeft als vast onderdeel een excursie. Afwisselend krijgt een van de leden de gelegenheid om een interessant aspect van zijn/haar werkgebied onder de aandacht te brengen.

Stikstof, geen lokaal probleem
03 augustus 2023

In juni was het Nederlandse koningspaar te gast in België. Op de agenda stonden onder andere gesprekken over de landbouw en het stikstofprobleem.

Kavelruil, een doeltreffend instrument
10 juli 2023

Voor de overheid is kavelruil een belangrijk instrument voor de herinrichting van het landelijk gebied. Voor agrariërs en particuliere grondeigenaren biedt kavelruil een mogelijkheid om de huiskavel te vergroten of de bedrijfsvoering anderszins te verbeteren.

Het wondermiddel tegen verzuring
19 juni 2023

Het is bekend. Verzuring en vermesting hebben desastreuze gevolgen voor de landbouw en de natuur. Maar wat doen we ertegen?

Terechte zorgen om stoppersregeling voor boeren
05 juni 2023

De uitkoopregeling is bedoeld voor veehouders die de meeste stikstofschade aanrichten in de kwetsbare Natura 2000-gebieden, de zogenoemde piekbelasters. Zij kunnen tot 120 procent van de marktwaarde van hun bedrijf krijgen.

Zes jaar kennis delen, zes jaar Rentmeesters.nl
01 april 2023

Zes jaar geleden nam een tweetal rentmeesters het initiatief tot de oprichting van Rentmeesters.nl. Een samenwerkingsverband van zelfstandige rentmeesters.

Het gezicht van Nederland in 2050 …
16 maart 2023

Onlangs publiceerde het Centraal Plan Bureau (CPB) haar Ruimtelijke Verkenning 2023.

Natuurlijk herstel biodiversiteit
05 maart 2023

Het Nederlands landschap wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan bossen, heidevelden, duinen, polders, rivieren en meren.  Elk met een eigen ecosysteem.