Agrarische ondernemers moeten niet bij de pakken neerzitten, maar zoeken naar mogelijkheden om te kunnen doorgaan
13 oktober 2021

De Landeigenaar, het vakblad van de Federatie Particulier Grondbezit, interviewde Jos Ebbers voor zijn visie op de ontwikkelingen in het buitengebied.

Eén miljard voor Woningbouwimpuls. Is dat ook om extensief te kunnen bouwen in Flevoland?
27 september 2021

Op woensdag 15 september, aan het einde van de ochtend, verslapt mijn concentratie achter het computerscherm. Juist op tijd valt de nieuwsbrief van de afdeling Zuidelijk Flevoland van de LTO in de digitale brievenbus.

Andere methode van natuurherstel
20 september 2021

De kamer adviseert de regering om niet alleen te focussen op stikstofdoelstellingen maar ook te kijken naar de brede natuurdoelstellingen en de toekomst van de landbouw.

Kosten en risico’s van een voedselbos verlagen
12 september 2021

Voedselbossen staan volop in de belangstelling. Ze komen tegemoet aan veel maatschappelijke thema's zoals biodiversiteit, koolstofbinding en lokale voedselproductie. 

De recreatieve neveneffecten van een dijkverzwaring
25 augustus 2021

De Waterschappen toetsen regelmatig de gesteldheid van de dijken. Bij een toetsing in 2006 bleken grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam niet meer aan de normen voor waterveiligheid te voldoen.

Het bezit van bos is belastingvrij
28 juni 2021

Op 22 juni schreef Johan Benschop over agrarische grond als een waardevaste investering. Spaarders die vanaf 1 juli 2021 meer dan € 150.000,-- saldo op hun bankrekening hebben, gaan rente betalen. 

Gerty Leeuwerik zocht collega rentmeesters om mee te sparren
25 juni 2021

Kennis uitwisselen en kennis delen is een van de pijlers van de Coöperatie Rentmeesters.nl

Het alternatief voor negatieve spaarrente
22 juni 2021

Veel Nederlandse banken zijn voor hun resultaten grotendeels afhankelijk van rentemarges. Echter door dalende (markt)rentes verdienen de banken nog nauwelijks aan het uitlenen van geld.

Rentmeesters.nl op veldexcursie
15 juni 2021

De leden van Rentmeesters.nl vergaderen zo’n drie maal per jaar. Op 10 juni maakte de vergadertafel, op uitnodiging van Benny van Dasselaar (lid van Rentmeesters.nl in de provincie Gelderland),  plaats voor landgoed De Grote Woeste Hoeve.

Jos Ebbers nieuwe voorzitter vakgroep  Agrarisch en Landelijk
12 juni 2021

Op de NVM Algemene Ledenvergadering  van 26 mei 2021 is Jos Ebbers gekozen tot voorzitter van de vakgroep Agrarisch en Landelijk. Hij is in deze functie de opvolger van Ard Klijsen. Jos Ebbers is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland.

Wij wensen Jos veel succes.

Mijn gastcollege bij Hogeschool Van Hall Larenstein
14 mei 2021

Woensdag 12 mei heb ik op verzoek van de Hogeschool van Hall Larenstein te Velp een presentatie gegeven over de onderwerpen communicatie, netwerken en onderhandelen.

Stijging agrarische grondprijs niet te stuiten.
03 mei 2021

In Flevoland, van oudsher het gebied waar de hoogste prijs voor agrarische grond wordt betaald, blijft de grondprijs stijgen.

37.000 ha nieuw bos in 2030? Door creatief te combineren!
10 april 2021

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies werken aan een gezamenlijke bossenstrategie.

Per 21 april 2021 moeten alle paarden geregistreerd worden
28 maart 2021

Wat in de melkveehouderij, de schapen- en geitenhouderij, de varkens- en pluimveebranche al lang verplicht is, gaat nu ook gelden voor eigenaren en houders van paarden. Vanaf 21 april 2021 moet ook de verblijfplaats van paarden geregistreerd zijn.

Een bestemmingsplan mag geen verrassing zijn
23 maart 2021

We willen onze footprint verkleinen, ons leven verduurzamen. Wat is er dan mooier dan een voedselbos te realiseren of een landgoed te ontwikkelen met biologisch verantwoorde initiatieven?