“19 miljoen voor boeren met schade …”
19 februari 2021

Dit kopte mijn krant (DvhN) donderdag 18 februari.  Een nieuw potje  voor  andere zaakbegeleiders en nieuwe voorwaarden voor hoe de geleden aardbevingsschade kan worden vergoed.

Coronacrisis doet de grondprijs in het Zuiden weinig pijn
15 februari 2021

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Zuiden nam in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 4% toe tot € 72.600 p/ha.

Onze bossen. Van onschatbare waarde voor de toekomst.
04 februari 2021

Het Nederlandse landschap wordt voor een belangrijk deel gevormd door bomen en bossen, essentieel voor onder andere de natuur en de biodiversiteit.

SABE-regeling: Leerzaam aanbod voor agrarische ondernemers
06 januari 2021

De Engelse filosoof, staatsman, advocaat, jurist en auteur Francis Bacon (1561-1626), schreef in ‘De Hæresibus’ de volgende woorden: nam et ipsa scientia potestas est, d.i. ‘Want ook de wetenschap zelve is macht’. Tegenwoordig een vaak aangehaalde uitspraak: Kennis is macht.

Rentmeesterij en de kunst van het communiceren
16 december 2020

In het alumni magazine van de hogeschool Van Hall Larenstein staat een interview met onze leden Benny van Dasselaar en Paul Bakker.

Natuurschoonwet 1928, Wijziging Rangschikkingsbesluit
01 december 2020

Het rangschikkingsbesluit NSW, één van de sluitstukken van de NSW-evaluatie die in 2013 een aanvang nam is gepubliceerd op 31 augustus 2020, staatsblad 2020, 331. Hiermee is een einde gekomen aan een grondige evaluatie van de Natuurschoonwet.

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen: waarmee dient de stoppende varkenshouder rekening te houden.
16 november 2020

Wanneer de subsidieaanvraag eenmaal is goedgekeurd, komen er veel zaken op de agrarische ondernemer af.  In de onderstaande checklist heb ik een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

Onzekerheid zet grondhandel op laag pitje
26 oktober 2020

Aan- en verkoop van agrarische grond behoort tot het dienstenpakket van rentmeesters.

Arjen Lubach maakt gehakt van ………
21 oktober 2020

Onlangs werd in het TV-programma ‘Zondag met Lubach’ uitgebreid aandacht besteedt aan de discussie over subsidie ten behoeve van windenergie. 

Een vergadering  op een inspirerende locatie
07 oktober 2020

Rentmeesters.nl zocht een bijzondere locatie voor de vergadering van eind september. We kregen de tip om contact op te nemen met Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Een locatie in lijn met het werkveld van onze leden.

Stoppen met je bedrijf vraagt om ondernemerschap
16 september 2020

Het aantal agrarische bedrijven neemt in rap tempo af. Schaalvergroting, wetgeving en afnemende maatschappelijke acceptatie zijn redenen voor agrariërs de moeilijke keuze te maken hun bedrijf te beëindigen.

NVM makelaar klem tussen de wet en de verkoper rupsje-nooit-genoeg
06 augustus 2020

We zouden het bijna vergeten maar enkele jaren geleden kampte de makelaardij nog met grote problemen door de crisis. Hoe anders is de huidige tijd.

Stikstof problematiek beïnvloed grondprijzen
06 juli 2020

Agrarische bedrijven zonder natuurbeschermingswet -(NB) vergunning of grondgebonden bedrijven die voorheen geen vergunning in het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS) hoefden aan te vragen dreigen in het nauw te raken.

Kavelruil: een eerste stap naar duurzame landbouw
19 juni 2020

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.

Uw eigen bos
08 juni 2020

Droomt u wel eens van uw eigen bos? Een plek in het groen waar u zich kunt terugtrekken en ongestoord uzelf kunt zijn?