Vind Tiny House bewoners in uw regio
08 mei 2019

In mijn blog van 2 oktober 2018 schreef ik over de toenemende belangstelling voor een Tiny House.

Gemeentelijk grondbeleid na de economische crisis
30 april 2019

Voor vrijwel alle Nederlandse gemeenten is grondbeleid een belangrijk onderwerp dat met regelmaat op de politieke agenda staat. De basis werd feitelijk gelegd vlak na de Tweede Wereldoorlog vanwege de grote behoefte aan nieuwe woningen.

Herziening pachtbeleid. Minister ziet essentieel probleem over het hoofd
28 maart 2019

Minister Schouten heeft gemeend middels een kamerbrief richting te moeten geven aan een herziening van het pachtstelsel.

Particulier grondbezit, zegen of last
13 maart 2019

In de blog ‘Het einde van financieringsinstrument pacht’ schildert Benny van Dasselaar dat particuliere grondbezitters met (regulier) verpachte percelen inkomstenbelasting betalen op hun vermogen in box 3 ...

Erfdelen: Zorg voor elkaar in het buitengebied
25 februari 2019

Pieter Parmentier uit Diepenveen wilde graag na zijn pensionering buiten wonen. De leegstaande boerderijen in de buurt waren alleen een beetje te groot voor hem en zijn vrouw.

Geef bij onteigening dwarsliggers geen podium
10 februari 2019

Onteigening van gronden is een zwaar middel. Immers door onteigening ontneem je eigendom van een burger van wie het eigendomsrecht volgens de wet het belangrijkste recht is.

Beter een goede buur ...
27 januari 2019

Bij het lezen van bovenstaande titel op een website van rentmeesters zullen velen van u denken dat het over buurmans grond gaat.

Het einde van financieringsinstrument pacht?
14 januari 2019

Op 2 januari publiceerde de Belastingdienst de “Waardering verpachte gronden in box 3 voor het belastingjaar 2018".

Hoed u voor de schaduwzijde van een zonnepark
14 december 2018

Het is belangrijk om het aangeboden contract goed te lezen, te herlezen en waar mogelijk een rentmeester te laten meelezen voordat u ondertekent.

Rijk worden is gemakkelijk ...
28 oktober 2018

Het staat er echt: rijk worden is gemakkelijk. Het recept: men neme een kavel agrarische grond, een beetje aardig gelegen nabij een middelgroot dorp, doch zonder verwachtingswaarde - nu en voor de toekomst.

Transitie in de landbouw
15 oktober 2018

De minister van Landbouw ziet toekomst in een kringlooplandbouw en maakt zich sterk voor een beter inkomen van agrarische ondernemers. 

Een kleine woning op het platteland
02 oktober 2018

“Mijn ultieme droom is een klein huisje op het platteland”. Deze droom leeft bij veel mensen. Tegenwoordig zijn ze verenigd in de Tiny House beweging.

Natuurinclusieve landbouw voor een veerkrachtig ecosysteem
12 september 2018

Natuur heeft naast een intrinsieke waarde (de waarde van de natuur op zich) ook een economische waarde, doordat de natuur ecosysteemdiensten levert.

Schadeloosstellen bij gedoogplicht
27 augustus 2018

Het gerechtshof Den Haag heeft op 23 januari 2018 een opmerkelijk arrest gewezen over de wijze waarop de schadeloosstelling moet worden begroot, die het gevolg is van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP).

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl zet in op participatie
10 augustus 2018

Gebiedsontwikkeling wordt de komende jaren hét thema in het werkveld van de rentmeester. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om gebiedsontwikkeling op maat. De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, stuurt sterk op participatie en een breed draagvlak.