Allemaal de schuld van de politiek??
10 november 2019

PAS, PFAS, CO2, NH3/4+, N2 of NOx, aardbevingen, lerarentekort, politietekort, verpleeg­kun­digen­tekort, bouwvakkers­tekort, etc. etc. Allemaal de schuld van de politiek...

Lastenverzwaring voor landgoedeigenaren
23 oktober 2019

Op 6 september 2019 heeft staatssecretaris Snel van Financiën zijn plannen bekend gemaakt om de box 3-heffing aan te passen.

Hoe realistisch is kringlooplandbouw?
13 oktober 2019

De komende periode wordt in Brussel weer onderhandeld over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie (GLB).

Soms moet een boom gewoon gekapt worden
26 september 2019

Als beherend rentmeester van landgoederen hebben we vaak te maken met oude, markante bomen. Naarmate die bomen ouder worden, wordt de kans op gebreken groter.

Zonnepark: bedreiging of kans voor de landbouw
11 september 2019

De kogel is door de kerk. De gaswinning stopt in 2022. Door de energietransitie verandert ons landschap. Geen polder zonder (hoge) windmolens en steeds meer waardeloze gronden zijn bedekt met zonnepanelen.

Non-conformiteit. Waardevolle garantie, geen ontsnappingsclausule
31 juli 2019

Veel kopers en verkopers hebben wellicht nog nooit van deze term gehoord.  Toch kan non-conformiteit wel wat aandacht gebruiken.

Grondeigenaren bij een gedoogplicht niet meer met lege handen
03 juli 2019

Aan grondeigenaren die met de leidingeigenaar niet tot overeenstemming kunnen komen over de vergoeding van de schade, wordt een gedoogplicht opgelegd.

Je zult maar geconfronteerd worden met een veranderpercentage van -38%
04 juni 2019

De nieuwe pachtnormen per 1 juli 2019 zijn bekend.

Vind Tiny House bewoners in uw regio
08 mei 2019

In mijn blog van 2 oktober 2018 schreef ik over de toenemende belangstelling voor een Tiny House.

Gemeentelijk grondbeleid na de economische crisis
30 april 2019

Voor vrijwel alle Nederlandse gemeenten is grondbeleid een belangrijk onderwerp dat met regelmaat op de politieke agenda staat. De basis werd feitelijk gelegd vlak na de Tweede Wereldoorlog vanwege de grote behoefte aan nieuwe woningen.

Herziening pachtbeleid. Minister ziet essentieel probleem over het hoofd
28 maart 2019

Minister Schouten heeft gemeend middels een kamerbrief richting te moeten geven aan een herziening van het pachtstelsel.

Particulier grondbezit, zegen of last
13 maart 2019

In de blog ‘Het einde van financieringsinstrument pacht’ schildert Benny van Dasselaar dat particuliere grondbezitters met (regulier) verpachte percelen inkomstenbelasting betalen op hun vermogen in box 3 ...

Erfdelen: Zorg voor elkaar in het buitengebied
25 februari 2019

Pieter Parmentier uit Diepenveen wilde graag na zijn pensionering buiten wonen. De leegstaande boerderijen in de buurt waren alleen een beetje te groot voor hem en zijn vrouw.

Geef bij onteigening dwarsliggers geen podium
10 februari 2019

Onteigening van gronden is een zwaar middel. Immers door onteigening ontneem je eigendom van een burger van wie het eigendomsrecht volgens de wet het belangrijkste recht is.

Beter een goede buur ...
27 januari 2019

Bij het lezen van bovenstaande titel op een website van rentmeesters zullen velen van u denken dat het over buurmans grond gaat.