De PvdA pleit voor een Nationaal Landbouwakkoord.
05 december 2017

In het Nationaal Landbouwakkoord moet staan dat boeren een eerlijkere prijs voor hun producten krijgen. In ruil daarvoor moeten zij meer werk maken van dierenwelzijn en natuurbehoud. Daar hebben zowel de boeren als de natuur baat bij.

Landbouwgrond voor energie of voedsel?
04 december 2017

Projectontwikkelaars zoeken grond om zonneparken te plaatsen. Hiervoor worden boeren en tuinders benaderd. In het klimaatverdrag van Parijs staat echter dat duurzame energie de voedselproductie niet in het geding mag brengen.

Fosfaatrechtenstelsel definitief per 2018 van kracht
03 december 2017

Het fosfaatrechtenstelsel wordt per 1 januari 2018 ingevoerd, heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten.

Meer boeren met veel eigen grond
01 december 2017

Het aantal bedrijven met meer dan 30 hectare cultuurgrond in eigendom is tussen 2010 en 2016 gestegen met 6% naar ruim 12.000. Het aantal bedrijven met meer dan 75 hectare in eigendom is gestegen met 28% naar ruim 1.800.

Dat blijkt uit een analyse van cijfers uit de Landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).