Pacht en fosfaatrecht
23 maart 2018

Op 1 januari zijn fosfaatrechten ingevoerd. Melkveebedrijven mogen in beginsel niet meer melkvee houden dan er op 2 juli 2015 aanwezig was. Daarop wordt – bij geen grondgebondenheid - een generieke korting van (maximaal) 8,3% toegepast.

Het belang van een goed ingevulde Gecombineerde Opgave
12 maart 2018

Landbouwpercelen kunnen tijdelijk worden overgedragen of geruild. Maar hoe zit het met de betaalrechten? In mijn praktijk wordt ik regelmatig gevraagd ondernemers daarin te begeleiden en er voor te zorgen dat afspraken goed worden vastgelegd.

Wat is de waarde van natuur?
02 maart 2018

Taxateurs en rentmeesters in het landelijk gebied worden regelmatig geconfronteerd met de vraag: Wat is de waarde van natuur? De waarde van natuur kan op twee manieren worden uitgedrukt: in een intrinsieke waarde en een instrumentele waarde.

Kavelruil zorgt voor toekomst
22 februari 2018

De provincie Noord-Holland, het Rijk, NUON en tien agrariërs ruilen onderling een grondoppervlak van meer dan 600 voetbalvelden (309 hectare) in de Wieringermeerpolder en op Wieringen. Daarmee ontstaat ruimte voor bedrijfsontwikkeling en het zweefvliegveld. Bovendien betekent het een forse afname van landbouwverkeer over de openbare weg.

Pleidooi voor erkenning waarde van het particulier grondbezit
13 februari 2018

Het in stand houden van particuliere landgoederen en buitenplaatsen bezorgt de eigenaren nogal eens financiële hoofdbrekens. Gijs van Heemstra pleit voor verruiming van wet- en regelgeving voor het toestaan van economische dragers en voor afdracht van overheidsinkomsten aan particuliere grondeigenaren.

Rijkswaterstaat gestart met grondverwerving voor verbreding A27
26 januari 2018

Rijkswaterstaat heeft groen licht gekregen voor de verbreding van de rijksweg A27, tussen knooppunt Hooipolder (prov. Noord-Brabant) en Hagestein (prov. Utrecht). Oorspronkelijk was het plan om bij Gorinchem een tweede brug te leggen naast de bestaande brug.

Herstructurering Westlandse glastuinbouw
20 december 2017

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland trekken samen € 7,05 miljoen uit voor  de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw. Vanaf 1 februari 2018 kunnen woningeigenaren in het glastuinbouwgebied een subsidieaanvraag doen voor de sloop van hun woning. 

De PvdA pleit voor een Nationaal Landbouwakkoord.
05 december 2017

In het Nationaal Landbouwakkoord moet staan dat boeren een eerlijkere prijs voor hun producten krijgen. In ruil daarvoor moeten zij meer werk maken van dierenwelzijn en natuurbehoud. Daar hebben zowel de boeren als de natuur baat bij.

Landbouwgrond voor energie of voedsel?
04 december 2017

Projectontwikkelaars zoeken grond om zonneparken te plaatsen. Hiervoor worden boeren en tuinders benaderd. In het klimaatverdrag van Parijs staat echter dat duurzame energie de voedselproductie niet in het geding mag brengen.

Fosfaatrechtenstelsel definitief per 2018 van kracht
03 december 2017

Het fosfaatrechtenstelsel wordt per 1 januari 2018 ingevoerd, heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten.

Meer boeren met veel eigen grond
01 december 2017

Het aantal bedrijven met meer dan 30 hectare cultuurgrond in eigendom is tussen 2010 en 2016 gestegen met 6% naar ruim 12.000. Het aantal bedrijven met meer dan 75 hectare in eigendom is gestegen met 28% naar ruim 1.800.

Dat blijkt uit een analyse van cijfers uit de Landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).