Didam-arrest biedt mededingingsruimte aan particuliere natuurbeheerder
17 november 2022

Het Didam-arrest heeft ervoor gezorgd dat de verkoop van vastgoed door de overheid eerlijker plaatsvindt. Onderhandse verkopen zijn niet meer mogelijk. Particulieren hebben nu meer kans mee te dingen bij de verkoop van vastgoed. Dit geldt ook voor particuliere natuurbeheerders en natuurliefhebbers.

De Nederlandse agrarische sector kan niet zonder innovatie
22 oktober 2022

Onlangs verscheen het periodieke rapport ‘Vastgoedmarkt in beeld’ van NVM Agrarisch & Landelijk over het eerste halfjaar van 2022.

Wat wel kan
09 oktober 2022

Naar aanleiding van het Rapport Remkes werd Jos Ebbers, lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland en vakgroepvoorzitter van Agrarisch en Landelijk bij NVM, geïnterviewd door Wouter Baan van Boerenbusiness.

Geen duidelijkheid voor agrarisch sector in Miljoenennota
26 september 2022

Jos Ebbers, Vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch en Landelijk, kijkt met zorg naar het perspectief voor de agrarische sector in de Miljoenennota.

Excursie VVA Hogeschool van Hall Larenstein
12 september 2022

De werkzaamheden aan het dijktraject Gorinchem – Waardenburg  is het begin van een ingrijpende versterkingsoperatie. Ruim 23 km dijk was afgekeurd op faalmechanismen stabiliteit, hoogte en piping.

Een gezonde toekomst voor boer en natuur
31 augustus 2022

De Utrechtse Heuvelrug, het grootste bosgebied in de provincie Utrecht, beslaat ca. 20.000 hectare. Tel je daar de flanken bij op dan betreft het bijna 40.000 hectare.

Rewilding: een nieuwe vorm van natuurbeheer!
21 augustus 2022

Nederland is onderhevig aan veranderingen op mondiale en nationale schaal. Mondiaal verkeren we in een klimaat- en soortendiversiteitscrisis.

Nu ook in Zeeland ...
05 juli 2022

Sinds 1 juli 2022 heeft Rentmeesters.nl weer een rentmeester in de provincie Zeeland.

“Betrek de agrarische ondernemer bij de oplossing”
27 juni 2022

Aldus Jos Ebbers, lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland en vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch & Landelijk.

Ruzie over regels roundup tussen pachter en verpachter
19 juni 2022

Wie door het landelijk gebied rijdt heeft ongetwijfeld wel eens de felgele en oranje grasvelden gezien. Het zijn de met glyfosaat bewerkte weilanden, bijvoorbeeld met roundup. Een doorn in het oog van natuurorganisaties, publiek en politiek.

Rentmeesters.nl bezoekt akkerbouwbedrijf De Jong in Odoorn
16 juni 2022

Een maal per jaar combineren de leden van Rentmeesters.nl hun vergadering met een excursie. Op 9 juni waren zij te gast op het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong

Perspectiefvolle landbouw en robuuste natuur
08 juni 2022

Landschapsgronden is een door het Kabinet geïntroduceerde nieuwe grondvorm als een model ter versnelling van de verduurzaming in de landbouw.

Het PlattelandsParlement
30 mei 2022

Op zaterdag 14 mei vond in de Trefkoele in Dalfsen het PlattelandsParlement plaats met workshops, lezingen, film en een excursie. Een van de sprekers was Jos Ebbers.

Behoud van landbouwgrond  voor de toekomst, een kwestie van goed samenspel
01 mei 2022

Het huidige grondbeleid is er op gericht om de natuur te ontzien en stagnatie in de bouw te voorkomen. Het instrument dat momenteel veel wordt besproken, onteigening door de overheid, heeft grote impact op de agrarische sector.

Een lucratief verdienmodel
27 april 2022

De Natuurschoonwet dateert uit 1928 en is bedoeld om landgoedeigenaren fiscaal te ondersteunen bij de instandhouding van historische landgoederen en natuurgebieden.