Het gezicht van Nederland in 2050 …
16 maart 2023

Onlangs publiceerde het Centraal Plan Bureau (CPB) haar Ruimtelijke Verkenning 2023.

Natuurlijk herstel biodiversiteit
05 maart 2023

Het Nederlands landschap wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan bossen, heidevelden, duinen, polders, rivieren en meren.  Elk met een eigen ecosysteem.

Wet tegen witwassen schiet volledig door
12 februari 2023

Sinds 2021 is een nieuwe wet ingevoerd tegen het witwassen van crimineel geld, de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Langlopende pacht moet de norm worden
04 februari 2023

Pacht speelt een belangrijke rol bij de financiering van landbouwgrond.  Meer dan een derde van het areaal in Nederland wordt aan agrarische ondernemers in pacht verstrekt.

Natuur en landschap zitten in de knoop en de boer ook …
20 januari 2023

Singer-songwriter Tim Knol, de vorige winnaar van de Knoop in de Zakdoek-aanmoedigingsprijs, gaf deze trofee woensdag 18 januari jl. door aan Marian Merkelbach van de Texelse Agrarische Natuurvereniging De Lieuw.

Didam-arrest biedt mededingingsruimte aan particuliere natuurbeheerder
17 november 2022

Het Didam-arrest heeft ervoor gezorgd dat de verkoop van vastgoed door de overheid eerlijker plaatsvindt. Onderhandse verkopen zijn niet meer mogelijk. Particulieren hebben nu meer kans mee te dingen bij de verkoop van vastgoed. Dit geldt ook voor particuliere natuurbeheerders en natuurliefhebbers.

De Nederlandse agrarische sector kan niet zonder innovatie
22 oktober 2022

Onlangs verscheen het periodieke rapport ‘Vastgoedmarkt in beeld’ van NVM Agrarisch & Landelijk over het eerste halfjaar van 2022.

Wat wel kan
09 oktober 2022

Naar aanleiding van het Rapport Remkes werd Jos Ebbers, lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland en vakgroepvoorzitter van Agrarisch en Landelijk bij NVM, geïnterviewd door Wouter Baan van Boerenbusiness.

Geen duidelijkheid voor agrarisch sector in Miljoenennota
26 september 2022

Jos Ebbers, Vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch en Landelijk, kijkt met zorg naar het perspectief voor de agrarische sector in de Miljoenennota.

Excursie VVA Hogeschool van Hall Larenstein
12 september 2022

De werkzaamheden aan het dijktraject Gorinchem – Waardenburg  is het begin van een ingrijpende versterkingsoperatie. Ruim 23 km dijk was afgekeurd op faalmechanismen stabiliteit, hoogte en piping.

Een gezonde toekomst voor boer en natuur
31 augustus 2022

De Utrechtse Heuvelrug, het grootste bosgebied in de provincie Utrecht, beslaat ca. 20.000 hectare. Tel je daar de flanken bij op dan betreft het bijna 40.000 hectare.

Rewilding: een nieuwe vorm van natuurbeheer!
21 augustus 2022

Nederland is onderhevig aan veranderingen op mondiale en nationale schaal. Mondiaal verkeren we in een klimaat- en soortendiversiteitscrisis.

Nu ook in Zeeland ...
05 juli 2022

Sinds 1 juli 2022 heeft Rentmeesters.nl weer een rentmeester in de provincie Zeeland.

“Betrek de agrarische ondernemer bij de oplossing”
27 juni 2022

Aldus Jos Ebbers, lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland en vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch & Landelijk.

Ruzie over regels roundup tussen pachter en verpachter
19 juni 2022

Wie door het landelijk gebied rijdt heeft ongetwijfeld wel eens de felgele en oranje grasvelden gezien. Het zijn de met glyfosaat bewerkte weilanden, bijvoorbeeld met roundup. Een doorn in het oog van natuurorganisaties, publiek en politiek.