Rentmeesters.nl bezoekt akkerbouwbedrijf De Jong in Odoorn
16 juni 2022

Een maal per jaar combineren de leden van Rentmeesters.nl hun vergadering met een excursie. Op 9 juni waren zij te gast op het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong

Perspectiefvolle landbouw en robuuste natuur
08 juni 2022

Landschapsgronden is een door het Kabinet geïntroduceerde nieuwe grondvorm als een model ter versnelling van de verduurzaming in de landbouw.

Het PlattelandsParlement
30 mei 2022

Op zaterdag 14 mei vond in de Trefkoele in Dalfsen het PlattelandsParlement plaats met workshops, lezingen, film en een excursie. Een van de sprekers was Jos Ebbers.

Behoud van landbouwgrond  voor de toekomst, een kwestie van goed samenspel
01 mei 2022

Het huidige grondbeleid is er op gericht om de natuur te ontzien en stagnatie in de bouw te voorkomen. Het instrument dat momenteel veel wordt besproken, onteigening door de overheid, heeft grote impact op de agrarische sector.

Een lucratief verdienmodel
27 april 2022

De Natuurschoonwet dateert uit 1928 en is bedoeld om landgoedeigenaren fiscaal te ondersteunen bij de instandhouding van historische landgoederen en natuurgebieden.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof. Een interessante uitwisseling van kennis en ervaring.
22 februari 2022

Drie maal per jaar komen de leden van Rentmeesters.nl bij elkaar, onder andere om te sparren over actuele onderwerpen. De eerste vergadering van 2022 vond plaats bij Erf de Burgwal in Leusden. 

Fiscale oplossing woningnood
31 januari 2022

Woningnood is een groot probleem. Inmiddels is de woningmarkt volledig tot stilstand gekomen en zijn er weinig huizen te koop.  

Herverkavelen:  een instrument naar transitie landelijk en agrarisch gebied
09 januari 2022

In onze vorige blog (5 januari 2022) stelt Jos Ebbers in een interview met Food+Agribusiness dat de agrarische sector beter niet kan wachten op maatregelen van de politiek, maar zelf het voortouw moet nemen in het stikstofdebat.

Boeren, neem zelf het initiatief op stikstof!
05 januari 2022

In Food+Agribusiness van 26 november j.l. roept Jos Ebbers de agrarische sector op zelf de handschoen op te pakken en te werken aan een oplossing voor het stikstofprobleem.

De uitkoopregeling als buitenkans
21 december 2021

Van de ruim 500 varkensboeren die hadden ingetekend op de uitkoopregeling van de overheid, bleven er uiteindelijk maar 278 over.

Respecteer de rechtspositie van eigenaren/verpachters
17 december 2021

In De Landeigenaar van december benadrukt Erwin van den Berg, voorzitter Hollands Particulier Grondbezit, het belang van particulier grondbezit.

Bauke van der Veen, beëdigd rentmeester NVR
15 november 2021

Sinds begin deze maand mag Bauke van der Veen, de vertegenwoordiger van Rentmeesters.nl in de provincie Groningen zich beëdigd rentmeester NVR noemen.

De waardevolle signaalfunctie van Netwerk Boerenkans
28 oktober 2021

Netwerk Boerenkans is een groep erfbetreders samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines. Wat hen verbindt is dat zij vanuit hun functie contact hebben met agrarische ondernemers en het boerenleven door en door kennen.

Ingenieursbureau investeert in natuurbeleving
21 oktober 2021

Op de aanbodpagina van de websites Rentmeesters.nl en van Bakker Rentmeesters word Landgoed Alvershool in Nuenen omschreven als een divers bos- en natuurgebied, met een  heideveld, een waterpartij en vele houtopstanden.

Agrarische ondernemers moeten niet bij de pakken neerzitten, maar zoeken naar mogelijkheden om te kunnen doorgaan
13 oktober 2021

De Landeigenaar, het vakblad van de Federatie Particulier Grondbezit, interviewde Jos Ebbers voor zijn visie op de ontwikkelingen in het buitengebied.