Gebiedsgerichte aanpak stikstof. Een interessante uitwisseling van kennis en ervaring.
22 februari 2022

Drie maal per jaar komen de leden van Rentmeesters.nl bij elkaar, onder andere om te sparren over actuele onderwerpen. De eerste vergadering van 2022 vond plaats bij Erf de Burgwal in Leusden. 

Fiscale oplossing woningnood
31 januari 2022

Woningnood is een groot probleem. Inmiddels is de woningmarkt volledig tot stilstand gekomen en zijn er weinig huizen te koop.  

Herverkavelen:  een instrument naar transitie landelijk en agrarisch gebied
09 januari 2022

In onze vorige blog (5 januari 2022) stelt Jos Ebbers in een interview met Food+Agribusiness dat de agrarische sector beter niet kan wachten op maatregelen van de politiek, maar zelf het voortouw moet nemen in het stikstofdebat.

Boeren, neem zelf het initiatief op stikstof!
05 januari 2022

In Food+Agribusiness van 26 november j.l. roept Jos Ebbers de agrarische sector op zelf de handschoen op te pakken en te werken aan een oplossing voor het stikstofprobleem.

De uitkoopregeling als buitenkans
21 december 2021

Van de ruim 500 varkensboeren die hadden ingetekend op de uitkoopregeling van de overheid, bleven er uiteindelijk maar 278 over.

Respecteer de rechtspositie van eigenaren/verpachters
17 december 2021

In De Landeigenaar van december benadrukt Erwin van den Berg, voorzitter Hollands Particulier Grondbezit, het belang van particulier grondbezit.

Bauke van der Veen, beëdigd rentmeester NVR
15 november 2021

Sinds begin deze maand mag Bauke van der Veen, de vertegenwoordiger van Rentmeesters.nl in de provincie Groningen zich beëdigd rentmeester NVR noemen.

De waardevolle signaalfunctie van Netwerk Boerenkans
28 oktober 2021

Netwerk Boerenkans is een groep erfbetreders samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines. Wat hen verbindt is dat zij vanuit hun functie contact hebben met agrarische ondernemers en het boerenleven door en door kennen.

Ingenieursbureau investeert in natuurbeleving
21 oktober 2021

Op de aanbodpagina van de websites Rentmeesters.nl en van Bakker Rentmeesters word Landgoed Alvershool in Nuenen omschreven als een divers bos- en natuurgebied, met een  heideveld, een waterpartij en vele houtopstanden.

Agrarische ondernemers moeten niet bij de pakken neerzitten, maar zoeken naar mogelijkheden om te kunnen doorgaan
13 oktober 2021

De Landeigenaar, het vakblad van de Federatie Particulier Grondbezit, interviewde Jos Ebbers voor zijn visie op de ontwikkelingen in het buitengebied.

Eén miljard voor Woningbouwimpuls. Is dat ook om extensief te kunnen bouwen in Flevoland?
27 september 2021

Op woensdag 15 september, aan het einde van de ochtend, verslapt mijn concentratie achter het computerscherm. Juist op tijd valt de nieuwsbrief van de afdeling Zuidelijk Flevoland van de LTO in de digitale brievenbus.

Andere methode van natuurherstel
20 september 2021

De kamer adviseert de regering om niet alleen te focussen op stikstofdoelstellingen maar ook te kijken naar de brede natuurdoelstellingen en de toekomst van de landbouw.

Kosten en risico’s van een voedselbos verlagen
12 september 2021

Voedselbossen staan volop in de belangstelling. Ze komen tegemoet aan veel maatschappelijke thema's zoals biodiversiteit, koolstofbinding en lokale voedselproductie. 

De recreatieve neveneffecten van een dijkverzwaring
25 augustus 2021

De Waterschappen toetsen regelmatig de gesteldheid van de dijken. Bij een toetsing in 2006 bleken grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam niet meer aan de normen voor waterveiligheid te voldoen.

Het bezit van bos is belastingvrij
28 juni 2021

Op 22 juni schreef Johan Benschop over agrarische grond als een waardevaste investering. Spaarders die vanaf 1 juli 2021 meer dan € 150.000,-- saldo op hun bankrekening hebben, gaan rente betalen.