Locatie met maatschappelijke bestemming

Gezocht Vastgoed Noord-Holland
Locatie met maatschappelijke bestemming

Namens opdrachtgever zijn wij op zoek naar een locatie met een maatschappelijke bestemming ter grootte van ongeveer 4 hectare, al dan niet bebouwd. Dan wel een locatie van deze omvang met de potentie om de functie maatschappelijke bestemming te realiseren.

De locatie dient bij voorkeur over een bouwvlak en/of bebouwing te beschikken.

Klik hier voor meer informatie.

Greenfield Development