Rentmeester Zuid-Holland

Zuid-Holland …… een veelzijdige provincie en met ruim 3,5 miljoen inwoners ook de dichtstbevolkte provincie. Zuid-Holland wordt gekenmerkt door een grote economische bedrijvigheid met de Rotterdamse haven als belangrijkste knooppunt.  

Naast industrie en dienstverlening is de Westlandse glastuinbouw een werkgever van betekenis. Hier worden zowel groente en fruit als planten en bloemen gekweekt. Het afwisselende landschap met uitgestrekte landelijke gebieden, rivieren, polders met molens, meren, duinen en prachtige zandstranden trekt jaarlijks vele binnen- en buitenlandse toeristen. In de Beleidsvisie Groen werkt de provincie samen met alle belanghebbende aan een juiste balans tussen economische bedrijvigheid en een duurzame toekomst.

Actuele ontwikkelingen en uitdagingen in Zuid Holland zijn het meervoudig (multifunctioneel) ruimtegebrek, de vrijkomende agrarisch bebouwing, de inrichting van de (grondgebonden) landbouw, de mobiliteit en infrastructuur (verbreding A27) en niet te vergeten de water- en energieopgaven.

Johan Benschop

Uw rentmeester in Zuid-Holland:

J.(Johan) Benschop is rentmeester NVR.

Opleiding: Middelbare agrarische opleiding, rentmeesters opleiding (Van Hall Larenstein Velp), diverse vakgerichte cursussen.

Ervaring: Van oorsprong ervaring als melkveehouder (tot 2007), vanaf 2000 werkzaam als zelfstandig rentmeester.

Lid NVR, ingeschreven bij NRVT en VastgoedCert

Gespecialiseerd in

  • Aan- en verkoop agrarisch onroerend goed
  • Grond- en pachtzaken
  • Taxaties LAV
  • Agrarisch natuurbeheer (ANLB)
  • Beheer
Loosdorp 22, 4143 LT Leerdam. Tel. 06 50 887 548