Rentmeester Zeeland

Zeeland …. provincie van water en polders, landbouw, toerisme en industrie. Maar ook een agrarische provincie met ruimte voor windmolens, zonneparken en kernenergie.

De provincie Zeeland kijkt al eeuwen over de grenzen heen. Een goed voorbeeld is North Sea Port. Een 60 kilometer lang, grensoverschrijdend havengebied dat zich uitstrekt van Vlissingen tot in Gent.

In Zeeland is de akkerbouw dominant. Traditioneel zijn aardappelen, bieten en granen. Vanouds is Zeeland de provincie van vlas, uien en bruine bonen. Als meest zonnige provincie van Nederland worden er naast de traditionele akkerbouwproducten ook vroege tulpen, pioenrozen en andere tuinbouwproducten gezet. Fruitteelt en melkveehouderij zijn verspreid aanwezig.

Grote uitdagingen liggen er op het vlak van waterbeheer. Zeeland is weliswaar een waterrijke provincie, maar zoet water is schaars. En dat is een probleem: als er niet genoeg zoet water is, komen gewassen niet op en kan de volledige oogst mislukken.

Infrastructureel indrukwekkend is de Zeelandbrug, een van de meest herkenbare en gefotografeerde beeldelementen uit Zeeland. En de Deltawerken met als topper de Oosterscheldekering en binnenkort de nieuwe zeesluis bij Terneuzen.

Jos Verschueren

Uw rentmeester in Zeeland:

J.H.E. (Jos) Verschueren is beëdigd rentmeester, register taxateur agrarisch en landelijk vastgoed en gecertificeerd makelaar.

Opleiding: Economisch juridisch. Hogeschool van Hall Larenstein (Rentmeestersopleiding, grondverwerving en schadevergoeding).

Ervaring: sinds 2007 fulltime zelfstandig rentmeester. Voorheen internationaal werkzaam in de financiële sector. Aanvankelijk in de beurshandel, later private banking.

Lid NVR, ingeschreven bij het NRVT.

Gespecialiseerd in: 

● Verkoopbemiddeling landbouwgrond en boerderijen
● Vormen van grootschalige complexen
● Internationale beleggingsportefeuilles landbouwgrond
● Taxaties in het landelijk gebied
● Beheer landelijk vastgoed
● Vestiging van opstalrechten
● Grondverwerving & onteigeningen

Terneuzenstraat 71, 4543 RR Zaamslag. Tel. 0115 - 691007