Rentmeester Utrecht

Utrecht … dichtbevolkt, maar qua oppervlakte de kleinste provincie. De behoefte aan ruimte om te wonen en te werken en de bescherming van natuur en landschap vragen dan ook specifieke aandacht.

In het kader van een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling heeft de provincie Utrecht een ambitieus programma opgesteld. Voorbeelden daarvan zijn de NV Utrecht, een vrijwillig samenwerkingsverband van de provincie en enkele grote gemeenten met hun omliggende gewesten, en de Agenda Vitaal Platteland. Een actueel probleem op het platteland is de controverse tussen de intensieve veehouderij en een gezonde leefomgeving. Om het verschil van inzicht tussen boeren en burgers te doorbreken is een ander perspectief nodig. Een bijzonder kenmerk is de rijke concentratie van cultuurhistorische erfgoederen. Alleen al op de Utrechtse Heuvelrug bevinden zich 44 landgoederen en buitenplaatsen.

Andere thema’s op de agenda van de provincie zijn: de vrijkomende agrarische bebouwing, A12 Centraal, de (gebiedsgrens overschrijdende)  inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in het buitengebied en de samenwerking tussen waterleidingbedrijven, Waterschappen en grondeigenaren op het gebied van watermanagement.

Gijs de Kruif

Uw rentmeester in Utrecht:

G.A. (Gijs) de Kruif is beëdigd rentmeester NVR, register makelaar en actief als directeur-bestuurder bij Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 

Opleiding: Agrarisch recht (Radboud universiteit, Nijmegen), Vastgoed en grondverkeer (Van Hall Larenstein, velp).

Ervaring: Eigenaar melkveehouderijbedrijf, in 2005 omgevormd naar nieuw landgoed. Sinds 2006 zelfstandig rentmeester. Daarnaast ruime bestuurlijke ervaring, o.a. als wethouder en lid provinciale staten.
Lid NVR, ingeschreven bij VastgoedCert.
Bestuursfuncties: voorzitter Faunabeheereenheid Utrecht en Platform Utrechts Agrarisch cultuurlandschap.

Gespecialiseerd in

  • Gebiedsontwikkeling
  • Kavelruil
  • Vrijkomende agrarische bebouwing
  • Ruimtelijke adaptatie

Landgoed Bruinenburg, Ekris 74, 3931 PX Woudenberg. Tel. 033-2858430