Rentmeester Noord-Brabant

Noord-Brabant … een provincie met een grote diversiteit aan landschappen. Zo zijn er prachtige natuurgebieden (waarvan een aantal als nationaal park is aangemerkt) als de Biesbosch, Loonse- en Drunense Duinen en de Grote Peel.

’s-Hertogenbosch is de hoofdstad. Andere belangrijke steden zijn Eindhoven, Tilburg, Roosendaal, Helmond en Breda. Onder andere bij deze steden vinden de ontwikkelingen plaats. Denk daarbij aan infrastructuur, woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen. Tevens speelt de agrarische sector een rol van betekenis. Naast de traditionele akkerbouwgebieden in het westen, beschikt de provincie over veel veehouderij- en tuinbouwbedrijven.

Op dit moment zijn ondermeer de volgende projecten actueel: Hoogspanningsverbinding 380 KV Borsele (Zeeland) naar Tilburg; Verbreding rijkswegen zoals de A27 en de A58;  Plannen voor ecologische verbindingszones en het nieuwe natuurnetwerk; Dijkversterkingsprojecten.

Paul Bakker

Uw rentmeester in Noord-Brabant:

Ing. P.E. (Paul) Bakker is rentmeester NVR en beëdigd taxateur.

Opleiding: Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School (van Hall Larenstein), richting rentmeesterij.
Ervaring: 25 jaar ervaring op het gebied van rentmeesterij en grondzaken. Nu als directeur/eigenaar van Bakker Rentmeesters & Makelaars, voorheen bij ingenieursbureau Grontmij en Meeus.
Lid NVR, VvOR, ingeschreven bij DOBS, NRVT en VastgoedCert

Gespecialiseerd in

  • Advisering bij planschade
  • Advisering bij minnelijke grondverwerving en onteigening
  • Agrarische taxaties in de breedste zin van het woord
  • Taxaties courante en incourante objecten
  • Beheer landelijk gelegen vastgoed

Rentmeester podcast

Hoekje 14, 4286 LN Almkerk. Tel. 0183 - 402088 of 06 20 603 272