Rentmeester Limburg

Limburg … een provincie die zich kenmerkt door een duidelijk eigen identiteit. Maastricht is de  hoofdstad. Naast fruitteelt, landbouw, chemie, dienstverlening en toerisme, heeft Limburg een aantal brouwerijen.

Luchthaven Maastricht Aachen Airport speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de provincie. Een van de grootste werkgevers is het chemie- en biotechnologieconcern DSM, op de voet gevolgd door VDL NedCar in Born.

Onder de naam Brightlands heeft een viertal campussen zich verenigd om talent op te leiden en te binden. Helaas kent Limburg ook het probleem van krimpregio’s.

Een grote landschappelijke afwisseling maakt Limburg in toeristisch en recreatief opzicht populair. Natuurontwikkeling en innovatieve recreatieve concepten moeten de provincie nog steviger op de kaart zetten.

Actuele ontwikkelingen zijn de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg, verbreding van de A2, Ruimte voor de Rivier en verzwaring/verhoging van kades.

Peter Nouwen

Uw rentmeester in Limburg:

P.H.G. (Peter) Nouwen is beëdigd rentmeester NVR, register taxateur en register makelaar.

Opleiding: Vastgoed en Grondverkeer (Van Hall Larenstein, Velp) , Cursus grondverwerving en schadevergoeding bij Elsevier Opleidingen

Ervaring: Eigenaar gemengd bedrijf met vleesvarkens en akkerbouw. Sinds 2000 zelfstandig rentmeester. Daarnaast ruime ervaring in bestuursfuncties: gemeenteraadslid Peel en Maas, bestuurslid financiën kerkbestuur Grashoek, bestuurslid plaatselijke LLTB afd. en COVAS.
Lid NVR, ingeschreven bij NRVT (kamers WOZ, LV en Wonen) en VastgoedCert (kamers LV en Wonen).

Gespecialiseerd in:

  • Taxaties in landelijk gebied (agrarisch en wonen) voor o.a. inbreng in ander bedrijf, koopsomplitsing
  • Pachtzaken
  • Advisering aan- en verkoop
Meeuwenweg 6, 5985 NW Grashoek. Tel. 06 21 894 245.