Rentmeester Groningen

Groningen … qua oppervlakte een van de kleinere provincies. Van het aantal inwoners woont een derde in de universiteitsstad Groningen, de metropool van het noorden. Door het grote aantal studenten is Groningen de jongste stad van Nederland.

Van oudsher is Groningen vooral een landbouwgebied. De vruchtbare zeeklei van het Hogeland en het Oldambt en de dalgrond in de Veenkoloniën zorgden voor een goed ontwikkelde akkerbouw.

Bijna de gehele provincie is de afgelopen decennia heringericht door diverse ruilverkavelingen en de Herinrichting Oost Groningen en de Gronings Drentse Veenkoloniën. Hierdoor is de landbouwstructuur verbeterd. Daarnaast zijn veel nieuwe natuurgebieden aangelegd, onder andere Kardinge (bij de stad Groningen) en het dal van de Ruiten Aa in Westerwolde. De zeekleipolders in het noorden met hun karakteristieke wierden, ooit gemaakt om mens en dier tegen hoog water te beschermen, behoren tot de oudste cultuurlandschappen van Europa.

Bauke van der Veen

Uw rentmeester in Groningen:

Ing. B.H. (Bauke) van der Veen is adviseur Grondzaken, Rentmeester en Taxateur Landelijk en Agrarisch Vastgoed.

Opleiding: Hogeschool Van Hall Larenstein (richting Land-, water- en milieubeheer), Opleiding Vastgoed & Grondzaken, Taxateur Landelijk en Agrarisch Vastgoed
Ervaring: Van 2002 tot 2008  werkzaam bij een landelijk adviesbureau, sinds 2008 zelfstandig rentmeester.

Lid NVR, ingeschreven bij NRVT. 

Gespecialiseerd in:

  • Grondverwerving (o.a. volledige schadeloosstelling en onteigening)
  • Taxaties Landelijk en Agrarisch Vastgoed
  • Vestiging zakelijk recht en gedoogprocedures
  • Vestiging erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen (o.a. bij natuurbeheer)
  • Verwerving t.b.v. dijkversterkingen en infrastructurele werken
  • Beheer Landelijk Vastgoed (pacht/erfpacht, contractbeheer)
Noordermeer 10, 9251 LS Burgum. Tel. 06 30 772 582