Rentmeester Gelderland - Veluwe/Betuwe

Gelderland … de grootste provincie van Nederland. De hoofdstad is Arnhem, maar de universiteitsstad Nijmegen heeft de meeste inwoners.

Gelderland kan worden ingedeeld in vier streken: De Veluwe, de Gelderse Vallei, de Achterhoek en de Betuwe. De Veluwe staat bekend om zijn prachtige bossen en uitgestrekte heidevelden. Het Nationale Park De Hoge Veluwe geniet landelijke bekendheid. In de overige drie gebieden vormt de landbouw een belangrijke bedrijfstak. Daarbij ligt het accent in de Gelderse Vallei op de intensieve veehouderij en in de Betuwe op de fruitteelt en de melkveehouderij.  De Gelderse Poort, aan de oevers van Rijn en Waal (Arnhem– Nijmegen) is een stedelijk gebied van betekenis. Een ander belangrijk kenmerk van deze provincie is het grote aantal landgoederen. De meeste landgoederen van heel Nederland.

Noemenswaardige ontwikkelingen in Gelderland zijn: Natura 2000, dijkversterking en Ruimte voor de Rivier. In de Gelderse Vallei dreigen natuurgebieden versnipperd te raken. Ecologische verbindingszones moeten de natuurgebieden weer met elkaar in contact brengen.

Benny van Dasselaar

Uw rentmeester in Gelderland - Veluwe/Betuwe:

Ing. B. (Benny) van Dasselaar is rentmeester NVR.

Opleiding: Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School (Rentmeesterij), Open Universiteit (bedrijfskunde, publiekrecht, privaatrecht) en andere aanvullende opleidingen (SOM).

Ervaring: sinds 1998 zelfstandig rentmeester, daarvoor werkzaam bij Dienst Domeinen in Zuid-Holland en Heidemij/Arcadis.

Lid NVR

Voorts: secretaris/penningmeester Natuurcollectief Utrecht

Gespecialiseerd in

  • Vermogensbeheer (voornamelijk in de vorm van landelijk vastgoed)
  • Grondverwerving & Onteigening
  • Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (planschade en nadeelcompensatie)
Bosrand 25, 6718 ZN Ede. Tel. 0318 - 616772