Rentmeester Gelderland - de Achterhoek

Gelderland … de grootste provincie van Nederland. De hoofdstad is Arnhem, maar de universiteitsstad Nijmegen heeft de meeste inwoners.

De provincie kan worden ingedeeld in vier streken: De Veluwe, de Gelderse Vallei, de Achterhoek en de Betuwe.

De Achterhoek is het meest oostelijke deel van de provincie Gelderland. De streek wordt aan de westzijde begrensd door de rivier de IJssel, het oostelijk deel vormt de landsgrens met Duitsland. Kenmerkend in het fraaie coulissenlandschap is de afwisseling van houtwallen, weilanden, beken en bos. Met in dat landschap de oude kastelen, landgoederen, Rijksmonumenten en grote en kleine beschermde natuurgebieden. Maar zoals overal staan de natuur en de biodiversiteit ook hier onder druk.

De Achterhoek vormt een knooppunt voor internationaal georiënteerde bedrijven. Noemenswaardig is bovendien het innovatieve karakter van de maakindustrie, met name op het gebied van metaal- en houtbewerking. Maar ook op agrarisch gebied zijn er vernieuwingen. De Achterhoek kan de proeftuin van Europa worden als het gaat om de kringlooplandbouw.

Edith Waenink - de Ruiter

Uw rentmeester in Gelderland - de Achterhoek:

Ing. E.E. (Edith) Waenink - de Ruiter is rentmeester NVR

Opleiding: IPD Opleidingen, Basistheorie vastgoeddeskundige 
Hogeschool Van Hall Larenstein, specialisatie Rentmeesterij en Landschapsgeschiedenis
AOC Oost Doetinchem, MBO Dierverzorging.

Ervaring: Werkzaam als rentmeester sinds 2019. In 2023 mede-eigenaar geworden van rentmeesterskantoor Het Ruiterpad in Almen. Lid van de Commissie Opleidingen (CO) van de NVR.

Lid NVR

Gespecialiseerd in

● Landgoedbeheer
● Natuurschoonwet 1928
● Functie verandering:
   ►Rood voor Rood
   ► SKNL
● Inpassingsplannen
● Vestiging zakelijk recht

Rentmeester podcast

Het Ruiterpad, Dorpsstraat 50, 7218 AH Almen