Rentmeester Friesland

De provincie Friesland (Fryslân) heeft een lange landbouwtraditie. Vanouds was er het Friese vee. Thans vinden de zuivelproducten van Friesland-Campina en de pootaardappelen van HZPC hun weg naar afnemers over de gehele wereld

De landbouw in Fryslân is goed ontwikkeld en biedt de sector een aantrekkelijk toekomstperspectief. Grondgebonden melkveehouderijen en dito akkerbouwbedrijven zijn veruit de meest voorkomende bedrijfstypen.

Bij recreanten is Fryslân vooral bekend om zijn waterrijke gebieden met open landschap. Maar Fryslân biedt meer: bossen, stuwwallen en ook het Waddengebied, een van de negen landschappen. Fryslân is populair bij fietsers, wandelaars en zeilers.

Jos Ebbers

Uw rentmeester in Friesland:

Ir. W.J. (Jos) Ebbers is rentmeester NVR en beëdigd makelaar.

Opleiding: Wageningen Universiteit en diverse aanvullende opleidingen, waaronder CPO Leergang Onteigeningsrecht en PBNA Grondverwerving.
Ervaring: 20 jaar ervaring op het gebied van rentmeesterij, grondzaken en agrarische makelaardij. 
Lid NVR en NVM - A&LV, ingeschreven bij DOBS, LRGD, NRVT en VastgoedCert.
Voorts: bestuurslid NVM – A&LV en lid commissie van toelating en educatie DOBS

Gespecialiseerd in

  • Beheer Landelijk Vastgoed (pacht/erfpacht, contractbeheer)
  • Aan- en verkoop/agrarische makelaardij
  • Taxaties – o.a. in (rechtbank)commissieverband
  • Grondverwerving, onteigening, planschade en nadeelcompensatie
  • Zakelijk recht – o.a. 380 kV

Rentmeester podcast

Easter Omwei 1, 9254 GM Hurdegaryp. Tel. 0511 - 461757