Rentmeester Flevoland

Flevoland …  eerst zee, nu land. Waar ooit alleen het water van de Zuiderzee was, is nu de jongste provincie van het land te vinden.

Veel buitenlanders kijken nog steeds met bewondering naar dit bijzondere gebied waar het land door mensenhanden is gemaakt. Nieuw land, overwegend voor agrarische bedrijven, maar ook voor de aanleg van bedrijventerreinen, natuurgebieden, dorpen en steden. Agrariërs uit alle windstreken van Nederland hebben zich gevestigd door tussenkomst van de rentmeesters van de vroegere Regionale Directie Domeinen IJsselmeerpolders. Op deze wijze was de rol van de rentmeester al vroeg van betekenis bij de ontwikkeling van Flevoland. Momenteel kent Flevoland zes gemeenten.

Op dit moment zijn o.a. de volgende projecten actueel: Ontwikkeling Lelystad Airport; Opschalen en saneren  windturbines in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland; De Floriade 2022 in Almere. Infrastructurele projecten als verbreding van de Rijksweg A6 en versterking van de dijken.

Jack Ritsema

Uw rentmeester in Flevoland:

Ing. J.G. (Jack) Ritsema is rentmeester NVR, gecertificeerd taxateur landelijk vastgoed, gecertificeerd makelaar.

Opleiding: Agrarische Hogeschool Dronten (Agrarische bedrijfskundige), Master of Business Administration, PBNA Grondverwerving en schadevergoedingen.
Ervaring: zelfstandig rentmeester met ruime ervaring op het gebied van agrarische bemiddeling, beheer, grondverwerving en taxaties.

Lid NVR, ingeschreven bij NRVT en VastgoedCert

Gespecialiseerd in:

  • Aan- en verkoop ter voorkoming van onteigening
Het Drieluik, Gildenveld 12, 3892 DG Zeewolde. Tel. 036 - 522 59 76