Wonen met meerdere huishoudens op het erf van een voormalige boerderij

Op het platteland komen steeds meer boerenerven beschikbaar. Sommige boeren stoppen met hun bedrijfsvoering, andere boeren  intensiveren juist. 

Maar het resultaat is hetzelfde. De erven komen leeg te staan en vervallen. Anderzijds is het voor kleine huishoudens steeds lastiger geschikte woonruimte te vinden in het buitengebied. Bouwen in het buitengebied is vaak wel mogelijk maar doorgaans gaan de provinciale regelingen uit van grote bouwkavels met 1 of 2 woningen in ruil voor kwaliteitsverbeteringen in het landelijk gebied. Denk daarbij aan de sloop van stallen en toevoeging en herstel van landschappelijke elementen. Al met al een langdurig, kostbaar traject. In 2018 heeft onze rentmeester in Overijssel het initiatief genomen om de mogelijkheden te onderzoeken van wonen op het erf van een voormalige boerderij.

Werkwijze
Hij benaderde daartoe de Saxion Hogeschool te Deventer. Met behulp van een projectopdracht hebben studenten een eerste studie gemaakt van een leegstaande boerderij in Haaksbergen. De boerderij was in eigendom van de gemeente en lag tussen de bebouwde kom en de nieuwe provinciale weg rond Haaksbergen. Voor de eindpresentatie van de studenten, die plaats had in het gemeentehuis, zijn onder andere de plaatselijke jongeren uitgenodigd en werd de politiek in Haaksbergen warm gemaakt voor dit initiatief.

Resultaten
Het resultaat was een indrukwekkend plan met 10 kleine huisjes in Twentse stijl. Het project gaat nu verder onder de naam "Erve de Noabers". Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd met gemeente en provincie. De oorspronkelijke planlocatie in Haaksbergen is helaas niet meer beschikbaar, maar de club van plattelandsjongeren blijft zoeken naar een geschikt alternatief.

Aanbod
Rentmeesters.nl kan u helpen bij het zoeken naar geschikte locaties in het landelijk gebied. Door kennis van het beleid bij gemeenten en provincies kan zij locaties snel beoordelen op haalbaarheid. Daarnaast hebben de rentmeesters contacten met belanghebbenden en overheden die plannen verder kunnen helpen. Dat kan zowel financieel als ruimtelijk zijn.