Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Na de wateroverlast in 1993 en 1995 nam de Provincie Limburg een aantal (tijdelijke) maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier. Tijdelijk omdat sommige maatregelen de ontwikkeling van de regio op den duur zouden belemmeren.

Daarom is de provincie in 2006 gestart met de definitieve gebiedsontwikkeling. Na een intensief voortraject, waarin de wensen en belangen van betrokken particulieren en bedrijven in beeld werden gebracht, zijn de rentmeesters/taxateurs van de provincie in datzelfde jaar gestart met de grondverwerving. Eind december 2017 is Ivo Huntjens aan het team van rentmeesters toegevoegd om een aantal dossier vlot te trekken en zo mogelijk af te ronden en zodoende een gerechtelijke onteigening te voorkomen.

Werkwijze
Uitgangspunt bij grondverwerving is communicatie en participatie. Een minnelijke schikking, waarbij partijen elkaar zoveel mogelijk tegemoet komen, uiteraard tegen een volledige schadeloosstelling, verdient in alle gevallen de voorkeur. Soms moet voor bedrijven die hun bedrijfsvoering elders willen voortzetten vervangende grond gevonden worden. De watergebonden bedrijven in de regio vormen daarbij een uitdaging apart. Ook op de nieuwe locatie zijn aanlegsteigers nodig om het bedrijf toegankelijk te houden voor binnenvaartschepen. Internationale bedrijven met de moedervestiging in het buitenland, vragen om weer een andere aanpak. In alle gevallen is het snel kunnen schakelen tussen partijen en gebieden een vereiste. Situaties waar Ivo Huntjens zijn kwaliteiten als rentmeester en bemiddelaar heeft bewezen.

Resultaat
Dankzij het werk van Ivo Huntjens en zijn collega rentmeesters bij de Provincie kan de aannemer op de vrijgekomen locaties aan de slag, kunnen de betrokken bedrijven zich op hun nieuwe locatie verder ontwikkelen en krijgen infrastructuur, natuur en landschap weer een impuls. Zie ook de website Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Aanbod
De leden van rentmeesters.nl adviseren bij grondverwervingsprojecten zowel de overheid die grond nodig heeft als eigenaren die schadeloos gesteld worden in de vorm van een geldbedrag, vervangende grond, of een combinatie van beide opties. Bent u, aan welke kant van de tafel dan ook, betrokkene in een grondverwervingsproject en wilt u advies? Neem dan contact op met een van de rentmeesters van rentmeesters.nl. Uiteraard kan een rentmeester nooit beide partijen tegelijk vertegenwoordigen. Belangenverstrengeling is dan ook niet aan de orde.