Een vrijstaande woning op de plaats van een kerk

Op verzoek van een kerkelijke instelling heeft onze rentmeester in Noord-Brabant zich verdiept in een nieuwe invulling voor de locatie van een houten kerkgebouw.

Een van de door de kerkelijke instelling aangevoerde randvoorwaarden was de sloop van het bestaande gebouw.

Werkwijze

Na uitgebreid onderzoek kwam omvorming naar woningbouw als meest voor de hand liggend naar voren. Omdat de vigerende bestemming maatschappelijke doeleinden betrof, diende er een planologisch traject te worden doorlopen. Onder begeleiding van Paul Bakker heeft dit planologisch traject circa 2 jaar in beslag genomen. Aangezien de locatie gelegen is aan een dijk speelde ook het waterschap hierbij een belangrijke rol.

Resultaten

Zijn werkzaamheden resulteerden uiteindelijk in een nieuwe bestemming voor de locatie. Op de plaats van het kerkgebouw mag een vrijstaande woning worden gebouwd. Nadat de nieuwe bestemming onherroepelijk was geworden, heeft de kerkelijke instelling gevraagd om ook de verkoop van de (bouw)kavel te begeleiden. Hiervoor is Bakker Rentmeesters een samenwerking aangegaan met een plaatselijke makelaar. Recent is de kavel verkocht aan een particulier. De nieuwe eigenaar gaat, in samenspraak met gemeente en waterschap, binnenkort een mooie woning realiseren op deze toch wel unieke plek.

Aanbod

Rentmeesters.nl kan u helpen bij het omvormen van een bestemming en de eventuele verkoop van de locatie. Onze rentmeesters zijn goed ingevoerd in deze materie en beschikken over de noodzakelijke contacten met bevoegde instanties.