Een geschikte locatie voor natuurbegraven

Rond 2016 heeft onze rentmeester in Overijssel een zoekopdracht uitgevoerd voor een ondernemer in natuurbegraafplaatsen.

Omdat het realiseren van natuurbegraafplaatsen steeds meer in de belangstelling kwam, wilde de ondernemer graag hulp hebben bij het vroegtijdig innemen van de markt van natuurbegraven alvorens deze verzadigd raakte.

Werkwijze

Aan de hand van specifieke criteria zoals oppervlakte, grondwaterstand en bomenopstand heeft Joris Vermaesen bureau-onderzoek gedaan naar interessante locaties. In een vervolgtraject zijn gesprekken gevoerd met eigenaren om tot koop of erfpacht te komen van de grond.

Resultaten

Inmiddels heeft de zoekopdracht geleid tot twee succesvolle transacties. De ondernemer heeft ervoor gekozen de finale onderhandeling en afhandeling zelf te doen. Op dit moment is hij met de twee betreffende gemeenten in overleg om tot een bestemmingswijziging naar natuurbegraafplaats te komen.

Aanbod

Rentmeesters.nl kan u helpen bij het zoeken naar een specifieke locatie in het landelijk gebied. Niet alleen voor een natuurbegraafplaats. Ook voor initiatiefnemers van zonneparken, nieuwe landgoederen of voedselbossen, is Rentmeesters.nl het juiste adres. Helemaal actueel is de herbestemming van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s). Door de ontboering van het platteland, ontstaat een toenemende druk vanuit de maatschappij op de overheid om tot alternatieve invulling te komen voordat onwenselijke situaties ontstaan (verval, drugs, illegale huisvesting landarbeiders).

Door specifieke know-how, een uitgebreid netwerk en toegang tot informatie(bronnen) kan de rentmeester een goede analyse maken van haalbare locaties. Desgewenst kan zij/hij de onderhandelingen voeren om het gebied te verwerven. Tenslotte kan de rentmeester helpen bij de bestemmingswijziging van het gebied, mocht dat aan de orde zijn.