Bakker Rentmeesters, Almkerk.
Vertegenwoordiger Rentmeesters.nl in de provincie Noord-Brabant.
Paul Bakker is gespecialiseerd in vestiging zakelijk recht en planschade.

Benschop Rentmeesters, Leerdam
Vertegenwoordidger Rentmeesters.nl in de provincie Zuid-Holland.
Johan Benschap is gespecialiseerd in taxaties en agrarisch natuurbeheer.

Dasselaar Advies - Rentmeesters, Ede
Vertegenwoordiger Rentmeesters.nl in de provincie Gelderland.
Benny van Dasselaar is gespecialiseerd in onteigening en vermogensbeheer (voornamelijk landelijk vastgoed).

De Kruif Rentmeesters, Woudenberg
Vertegenwoordiger Rentmeesters.nl in de provincie Utrecht
Gijs de Kruif is gespecialiseerd in grondzaken en gebiedsontwikkeling.

Landrent Rentmeesters, Assen
Vertegenwoordiger Rentmeesters.nl in de provincie Drenthe.
Gerty Leeuwerik is gespecialiseerd in agrarische wet- en regelgeving en (agrarische) bedrijfsovernames.

Lingeman Ritsema Rentmeesters, Zeewolde
Vertegenwoordiger Rentmeesters.nl in de provincie Flevoland.
Jack Ritsema is gespecialiseerd in grondverwerving en beheer landelijk vastgoed.

Stivas Noord-Holland, Zwaagdijk
Vertegenwoordiger Rentmeesters.nl in de provincie Noord-Holland.
Erwin van den Berg is gespecialiseerd in verduurzaming van de landbouw en gebiedsontwikkeling.

Wijmenga Rentmeesters en Onteigeningsdeskundigen, Burgum
Vertegenwoordiger Rentmeesters.nl in de provincie Friesland.
Jos Ebbers is gespecialiseerd in pacht en erfpacht en 380kV hoogspanningsverbindingen.

Woet Bosgrond, Zwolle
Vertegenwoordiger van Rentmeesters.nl in de provincie Overijssel.
Joris Vermaesen is gespecialiseerd in grondverwerving en bos- en natuurbeheer.

Pachtbank.nl

www.rentmeesternvr.nl
Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). De beroepsorganisatie die de kwaliteit en integriteit van rentmeesters waarborgt.  De meeste rentmeesters van dit platform zijn  aangesloten bij de NVR.

www.vastgoedcert.nl
Register van makelaars in onroerende zaken.

www.wsrl.nl
Waterschap Rivierenland, zorgt voor waterkwaliteit en droge voeten in het rivierengebied. Enkele rentmeesters van dit platform werken als adviseur grondzaken samen met dit Waterschap.

www.ruimtevoorruimte.nl
Ruimte voor Ruimte biedt bouwkavels aan die zijn vrijgekomen dankzij de zogeheten Ruimte-voor-Ruimte-regeling van het Rijk.

www.schadeschap.nl
Schadeschap Schiphol, de schadecommissie die de gevolgen van de uitbreiding van Schiphol beoordeelt. Enkele rentmeesters van dit platform maken onderdeel uit van deze commissie.

Burgerlijk wetboek www.wetten.overheid.nl

www.nrvt.nl
Centraal register van vastgoed taxateurs.