Vestiging zakelijk recht

Kabels en leidingen lopen door de grond van eigenaren.

Om dat mogelijk te maken dient over het algemeen een zakelijk recht te worden gevestigd, waardoor aankoop van grond niet noodzakelijk is. Het mogen gebruiken van de grond van een eigenaar/gebruiker is geregeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Werkzaamheden van de rentmeester

De rentmeester voert de informatieve gesprekken en de onderhandelingen met de eigenaar/gebruiker van de grond of met de initiatiefnemer. Hij brengt de gevolgen in kaart en stelt vast of de eigenaar/gebruiker eventueel recht heeft op een schadevergoeding of een tegemoetkoming in de schade. Ook kan hij worden ingeschakeld voor het opstellen van de benodigde overeenkomsten en (bijzondere) voorwaarden.

Zowel grondeigenaren als initiatiefnemers maken gebruik van de diensten van een rentmeester.

 Een zakelijk recht kan gevestigd worden voor onder andere:

  • Kabels en leidingen
  • Rioleringen
  • Hoogspanningsmasten
  • Windmolens
  • Ondergrondse infrastructuur
  • Steunbermen voor dijkverbeteringsprojecten
  • Zendmasten

Klik op een link in de nevenstaande lijst voor een rentmeester in uw regio.