Taxaties

Een taxatie is een objectieve waardebepaling.

Bij rentmeesters gaat het in de regel om onroerende zaken in het buitengebied of op de grens van het stedelijk- en aansluitend buitengebied. De ene keer gaat het om de vaststelling van de marktwaarde voor verkoop, dan weer houdt de taxatie verband met financiering, aankoop of bestemmingswijziging.

De standaardtaxatie bestaat niet
Bij taxeren gaat het niet alleen om woningen en bedrijfspanden, maar ook om agrarisch onroerend goed, recreatieve objecten of omvangrijke industriƫle complexen. Niet alleen de objecten verschillen, ook de doelen voor de taxatie zijn uiteenlopend. Denk daarbij aan een bedrijfsoverdracht, successierechten of het vaststellen van de verkoop- of huurwaarde. Voor ruilverkavelingsprojecten en verzekeringsdoeleinden kunnen taxaties ook benodigd zijn.

Partijdeskundig waardeadvies
Een rentmeester kan ook ingeschakeld worden voor het uitbrengen van waardeadviezen zonder dat sprake is van een professionele taxatiedienst als bedoeld in de Algemene gedrags- en beroepsregels. Deze adviezen worden uitgebracht in een opdrachtgever-/opdrachtnemerrelatie, waarbij de geregistreerde taxateur handelt in het belang van zijn opdrachtgever. Voorbeelden waarbij een partijdeskundig waardeadvies wordt opgesteld: (minnelijke) grondverwerving, aan-/verkoop of optreden als partijdeskundige. In de praktijk zijn de adviesrapporten minder uitgebreid en kunnen daardoor tegen lagere kosten door de rentmeester worden opgesteld.
Uiteraard wordt het advies op basis van dezelfde professionaliteit, conform de Algemene gedrags- en beroepsregels van het NRVT uitgebracht.

Gecertificeerde taxateurs
De taxateurs van Rentmeesters.nl zijn aangesloten bij VastgoedCert en/of NRVT (Register van Vastgoed Taxateurs). Bovendien is het merendeel van de deelnemers rentmeester NVR of als makelaar lid van de NVM. 

Klik op een link in de nevenstaande lijst voor een rentmeester in uw regio.