Pacht en erfpacht

Pacht en erfpacht zijn veel voorkomende vormen van (agrarisch) grondgebruik, al dan niet inclusief de op die grond staande boerderij.

Het is daarbij van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de (erf)pachter en de (erf)verpachter. Het pachtrecht is een gecompliceerd rechtsgebied. Rentmeesters zijn deskundigen op het gebied van de pachtwet en van (erf)pachtconstructies.

Zij kunnen onder meer adviseren over:

  • Het kiezen van en omzetten naar de juiste pachtvorm
  • Het aangaan en beĆ«indigen van de pachtovereenkomst
  • Juridische en fiscale aspecten bij het opstellen van pacht- en erfpachtcontracten
  • De rechten en plichten van de pachter en verpachter
  • De verrekening van productie- en toeslagrechten
  • De waardering van gronden in verpachte staat
  • De verkoop van verpachte gronden en het omgaan met voorkeursrechten

 Klik op een link in de nevenstaande lijst voor een rentmeester in uw regio.