Grondverwerving

Voor de realisatie van ruimtelijke plannen dient de overheid grond aan te kopen.

Gezien de druk op de beschikbare ruimte wordt het grondverwervingproces steeds complexer. Ook veranderingen in wet- en regelgeving spelen daarbij een rol. Bij de verwerving van grond heeft de overheid de keuze uit verschillende instrumenten. Grond minnelijk verwerven is het meest voor de hand liggende. Lukt dat niet, om welke reden dan ook, dan kan de overheid het middel onteigening toepassen.

Waarom een rentmeester als adviseur?

  • Treedt op als onafhankelijk en deskundig tussenperoon
  • Is betrokken en beschikbaar gedurende het gehele traject
  • Handelt snel en accuraat

Rentmeesters adviseren partijen ondermeer bij onteigening voor:

  • De nieuwbouw van woningen, bedrijventerreinen en infrastructurele projecten
  • Natuurontwikkeling en recreatie
  • Waterberging en dijkversterkingsprojecten
  • En de rentmeester begeleidt in het traject bij het vinden en verwerven van een
    passend vervangend agrarisch bedrijf.

Klik op een link in de nevenstaande lijst voor een rentmeester in uw regio.