Bos- en natuurbeheer

In het dichtbevolkte Nederland is natuur een schaars goed.

Onze natuur is een schatkamer van soorten en ecosystemen. De natuur biedt rust en ruimte en is daarmee uitermate geschikt voor recreatie. Maar recreatie brengt ook risico’s met zich mee.

Omdat de natuur zichzelf niet kan verdedigen is in Nederland veel geregeld om onze natuurgebieden te beschermen.  Natuurnetwerk Nederland (NNN) moet natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied verbinden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Economische dragers
Bos- en natuurbeheer betekent ook het economisch in stand houden van de terreinen. Bij de meeste openbare natuurgebieden staat geen slagboom met een kassa. De bezoeker mag er gratis recreëren. Waar komt dan het geld voor onderhoud vandaan? Een deel komt via overheidssubsidie. Maar dat is niet voldoende. De overige inkomsten worden via bosexploitatie en andere economische dragers bijeengebracht. Rentmeesters verkennen samen met de eigenaar de mogelijkheden van subsidies en verdienmodellen.

Welke vragen kan de rentmeester nog meer beantwoorden?

  • Welke vergunningen heb ik nodig als ik iets wil ondernemen in een natuurgebied?
  • Waar kan ik het beste als particulier natuurgrond kopen?
  • Hoe kan ik van mijn natuurbezit een landgoed maken?
  • Hoe kan ik mijn natuurbezit het beste onderhouden en beheren?
  • Welke subsidies zijn er mogelijk bij het ontwikkelen van nieuwe natuur op landbouwgronden?

Klik op een link in de nevenstaande lijst voor een rentmeester in uw regio.