Bemiddeling landelijk vastgoed

Bij aankoop zowel als verkoop van landelijk en agrarisch vastgoed is het verstandig om een adviseur/rentmeester in de arm te nemen. De specifieke kenmerken van het landelijk gebied, bestemmingsplannen en wet- en regelgeving vragen om een andere aanpak dan in het stedelijk gebied. De kennis en ervaring van een rentmeester kan dan waardevol zijn en verrassingen achteraf voorkomen.

Landelijk wonen

Bij verkoop taxeert de rentmeester, op basis van referentieobjecten in de regio, de marktwaarde van de woning. Uiteraard in nauw overleg met de verkoper. Hij/zij regelt de fotografie, stelt een verkoopbrochure op (eventueel ook een advertentie), plaatst het object op een of meerdere sites (funda, rentmeesters.nl) en coördineert de bezichtigingen. Uiteraard komt er meer kijken bij de verkoop. In een persoonlijk gesprek komen die zaken allemaal aan de orde.

Ook bij de aankoop van een woning in het buitengebied kan de rentmeester een belangrijke rol spelen. Hij/zij begint met het inventariseren van de wensen van de koper. Door ook tussen de regels te luisteren kan de rentmeester het wensenpakket duidelijk in kaart brengen. De rentmeester kan een koper bovendien behoeden voor een beslissing die teveel is gebaseerd op emotie en te weinig op ratio: “Is de woning echt de vraagprijs waard”? In de regel is het raadzaam om vooraf met de hypotheekverstrekker te overleggen hoe ver de financiële polsstok reikt, zodat wanneer de wenswoning eenmaal gevonden is, de knoop direct kan worden doorgehakt.

Landelijk vastgoed

Bij landelijk vastgoed denken we meteen aan landgoederen, maar ook agrarisch vastgoed, bospercelen en recreatieobjecten vallen onder deze noemer. Voor de meeste typen vastgoed zijn de referentieobjecten niet altijd voor de hand liggend. Om dan toch tot een juiste waardeoordeel te komen, moet de rentmeester kennis hebben van deze specifieke markt en van wet- en regelgeving in het landelijk gebied. Bij de bemiddeling van agrarisch vastgoed dient bovendien rekening te worden gehouden met productie- en betaalrechten.

Tot slot

Bij aan- en verkoop is het van belang dat de wensen en eisen van de opdrachtgever goed worden geïnventariseerd en in kaart gebracht. En dat juridisch sluitende documenten ten grondslag liggen aan de uiteindelijke (ver)koop.