Beheer landelijk vastgoed

De werkzaamheden van een rentmeester zijn er op gericht om agrarische gebieden, landgoederen en natuurterreinen duurzaam in stand te houden en zo mogelijk verder te ontwikkelen.

Opdrachtgevers zijn onder andere overheden, particuliere eigenaren van grond en gebouwen, maar ook kerkelijke genootschappen of beleggingsmaatschappijen.

Globaal overzicht van beheeractiviteiten:

  • Voeren van de administratie, zoals innen van pacht en huur, betalen van (waterschaps)lasten
  • Houden van toezicht op gebouwen, landerijen en bossen
  • Opstellen van begrotingen, werk-, beheer- en financieringsplannen
  • Opstellen en sluiten van pacht-, erfpacht- en huurcontracten
  • Adviseren bij pacht- en huurprocedures
  • Adviseren over en zoeken naar economische dragers
  • Advies met betrekking tot fiscale- en juridische aspecten
  • InitiĆ«ren van en adviseren bij kavelruilprojecten

Het beheer van landelijk vastgoed is een complex en veelzijdig proces. Het vereist van de rentmeester specifieke kennis, een creatieve instelling en de nodige ervaring met landelijk vastgoed. De Natuurschoonwet speelt vaak een belangrijke rol bij het beheer.

Klik op een link in de nevenstaande lijst voor een rentmeester in uw regio.