Landbouwgrond voor energie of voedsel?

02 december 2023

Projectontwikkelaars zoeken grond om zonneparken te plaatsen. Hiervoor worden boeren en tuinders benaderd. In het klimaatverdrag van Parijs staat echter dat duurzame energie de voedselproductie niet in het geding mag brengen.

De vraag ontstaat nu of landbouwgrond mag worden ingezet om zonneparken te realiseren in plaatst van voedsel te produceren. LTO Nederland is tegen de inzet van landbouwgrond en vindt dat eerst alle daken moeten worden benut.                                            

Projectontwikkelaars

Mark Kok van Tomorrow Energy zegt in eerste instantie de voorkeur te geven aan gronden die braak liggen en toch niets opbrengen. “De voordelen voor de boer zijn duidelijk. Een hectare levert ongeveer tussen de € 3.000 en € 5.000 per jaar op, afhankelijk van de grootte van het stuk grond, de beschikbare netaansluiting en de periode van het contract”. Volgens Marc Straver van Lightsource is het bijna onvermijdelijk om uiteindelijk landbouwgrond te gaan gebruiken. “Er zit nog veel potentie in daken, maar om de klimaatdoelstelling te halen is uiteindelijk ook landbouwgrond nodig”. Waarbij ook hij opteert voor de minder vruchtbare gronden. Volgens hem is het een voordeel dat de grond waarop zonnepanelen worden geplaatst een tijdelijke bestemming krijgt. “Na de contractperiode krijgt de grond weer de landbouwbestemming terug”.

Maatschappelijke betrokkenheid en risico’s

Beide projectontwikkelaars zien maatschappelijke betrokkenheid als een belangrijk punt. Boeren kunnen aangeven in hoeverre zij bij het project betrokken willen blijven of welke initiatieven zij nog willen ontplooien. Bijvoorbeeld honingproductie op het zonnepark. Tegenover eventuele werkzaamheden staat een vergoeding.

Veel boeren zien risico’s in het plaatsen van zonneparken. De beslissing agrarische grond te verhuren ten behoeve van een zonnepark kan gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Volgens Mark Kok zijn er eigenlijk geen risico’s voor de grondeigenaar.

Overweegt u de verhuur van grond voor een zonnepark of wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden en eventuele risico’s ? Neem dan contact op met een rentmeester in uw regio.

Bron: Boerderij.nl