Zonnepark: bedreiging of kans voor de landbouw

15 juni 2024

De kogel is door de kerk. De gaswinning stopt in 2022. Door de energietransitie verandert ons landschap. Geen polder zonder (hoge) windmolens en steeds meer waardeloze gronden zijn bedekt met zonnepanelen.

Op dit moment benaderen ontwikkelaars van zonneparken voordurend boeren om hun grond beschikbaar te stellen. Niet zo gek want bij een bestemmingswijziging van landbouw naar zonnepark stijgt de grondprijs met ± 13 euro per m2! De waarde van grond verdriedubbelt!

Vorig jaar sprak de Tweede Kamer haar zorg uit over zonneparken, vanwege de mogelijk negatieve invloed op kwetsbare natuur en bodemleven.  Bovendien zouden zonneparken ertoe leiden dat kostbare landbouwgrond verdwijnt.

Jammer dat de minister van economische zaken niet een pact sluit met de minister van landbouw. Immers zij heeft steeds meer problemen met de agrarische sector. Op 29 mei jl. oordeelde de Raad van State dat de PAS niet meer mag worden gebruikt, waardoor allerlei (infrastructurele) bouwplannen en uitbreidingen in de veehouderij geen doorgang kunnen vinden. Recent is door regeringspartij D66 de discussie gestart over radicale verkleining van de veestapel.

Met een vergaande transformatie van landbouwgebieden kan geld beschikbaar komen voor sanering van het landelijk gebied. Vergelijkbaar met de rood voor rood regeling (creëren van een bouwkavel in ruil voor de sloop van stallen) kan de landbouwsector warm gesaneerd worden. Zo zijn we bezig nieuwe natuur te ontwikkelen in ruil voor het plaatsen van zonnecollectoren elders.

Op dit moment worden met enige regelmaat nieuwe maatregelen over de boeren uitgestort. Bij elke maatregel stoppen weer meer boeren. Het perspectief voor kleine en oudere boeren is ronduit slecht. Tegelijkertijd hebben zij weinig keus door o.a. verplichtingen bij de bank. Zonneparken kunnen geld beschikbaar maken voor een verdere reconstructie van de landbouwsector in het landelijk gebied.

Graag helpen onze rentmeesters u als agrariër of gemeente om te onderzoeken hoe partijen in positieve zin van elkaar kunnen profiteren. Met een gezamenlijk doel en een open mind is planologisch vaak meer mogelijk dan in eerste instantie wordt gedacht.

Joris Vermaesen, WOET Bosgrond BV

Joris Vermaesen is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Overijssel.

Reactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.