Vraagtekens bij de natuurdoelenanalyses

02 december 2023
Vraagtekens bij de natuurdoelenanalyses

Vrijdag 3 november hield Rentmeesters.nl haar eindejaarsvergadering in Leusden. Als spreker hadden de leden Geesje Rotgers uitgenodigd, onderzoeksjournalist bij Agrifacts.

Onderwerp van haar presentatie was de totstandkoming van natuurdoelenanalyses.

Geen agrarische inbreng
Om de staat van de natuur te beoordelen en aansluitend maatregelen te kunnen treffen moeten natuurgebieden een zogenoemde natuurdoelenanalyse aanleveren. Omdat Agrifacts bedenkingen heeft bij de manier van toetsen en de uitkomsten screent zij al die rapporten. Opvallend vond Agrifacts dat bij het onderzoek hoofdzakelijk natuurorganisaties en (semi-)overheden betrokken zijn, terwijl de oplossing vaak bij de agrarische sector wordt gezocht. Deze sector heeft geen inbreng, ook niet als agrarisch gebied deel uitmaakt van het onderzoek.

Typische soorten
Door het aanwijzen van voor het gebied typische soorten (zowel flora als fauna) wordt de natuurkwaliteit van het betreffende natuurgebied bewaakt. Behoud van kwaliteit betekent dat het aantal niet afneemt; er is sprake van verbetering als zich meer typische soorten hebben gevestigd. De typische soorten zijn reeds geruime tijd geleden aangewezen en worden betrokken uit een groot gebied. Die oude situatie is volgens Agrifacts geen indicatie voor het moment. Agrifacts pleit voor het aanwijzen van kritische soorten op het moment van onderzoek.

Vraagtekens
Al met al plaatst Agrifacts vraagtekens bij de uitkomsten van de natuurdoelenanalyses. Soms is de uitkomst in eigen voordeel ingekleurd, soms worden onwelgevallige passages uit het onderzoek niet gebruikt voor de eindconclusie. Rentmeesters.nl merkte op dat de te geringe omvang van de referentiegebieden (soms enkele hectares) een systeemfout is; het aanwijzen van gebiedjes van slechts enkele hectares maakt dat er een negatieve vertekening plaatsvindt van (herstel van) de natuurkwaliteit. Typische soorten van die kleine gebiedjes zeggen niet zoveel over de algemene natuurkwaliteit van de regio.

Voor meer informatie over het onderwerp zie de website van Stichting Agri Facts