Uitbesteden van vastgoedbeheer – goed bestuur

20 juli 2024

Veel kerken en stichtingen verpachten gronden. Verpachting van landbouwgrond is een wijze van vermogensexploitatie met gering risico en redelijk rendement op langere termijn.

Voor het behalen van dit redelijke rendement is het van belang de pacht­por­te­feuille goed te bewaken en bij de tijd te houden. Dit geldt voor de pachtsom en zeker ook voor de contracten.

Aan bewaking van de pachtportefeuille door vrijwilligers (bestuurders) kleven doorgaans de volgende nadelen:
1.  kosten (tijd en geld) voor het verwerven van kennis en inzicht in het (erf)pachtrecht;
2.  kosten (tijd) voor pachtprijs-/canonbewaking in relatie tot de omvang van het (erf)pachtobject;
3.  overdracht van bestuurder naar bestuurder en wisseling van bestuur;
4.  relatie met de pachter als lid van dorpsgemeenschap of kerkgenootschap.

Toelichting

Ad 1. 
Niet alleen kennis van het geschreven en ongeschreven (erf)pachtrecht is een vereiste, ook moeten contracten worden opge­maakt en ontbonden en gemonitord op consequenties. Daartoe dient de pachtprijssystematiek te worden eigen gemaakt en op doorgaande wijze de belangen van verpachter en pachter gewogen. Dat is werk voor professionals.

Ad 2.
Alleen al voor het bijhouden van de pachtprijs moet jaarlijks studie worden gemaakt van de wijziging van de pachtnormen of de bepalingen van het erfpachtcontract. Die studie-inspan­ning is voor 1000 hectare nagenoeg hetzelfde als voor 1 hectare.

Ad 3.
Een bestuurder heeft vaak een ambtstermijn van drie of vier jaar, soms met een mogelijke verlenging voor eenzelfde termijn. Opkomende en afgaande bestuurders moeten contracten en correspondentie overdragen – digitaal en analoog maar ook vaak “uit het geheugen” omdat nu eenmaal niet alles “op papier” is gesteld. De doorgaande lijn is dan problematisch en kan leiden tot misverstanden en inadequate pachtinning.

Ad 4.
Soms moeten besluiten worden genomen die indruisen tegen de belangen van pachters of kandidaatpachters. Indien deze tegelijkertijd dorps- of kerkgenoten van de bestuurders zijn, kan dat leiden tot spanningen in de persoonlijke verhoudingen.

Tenslotte
Voorts is het samenvallen binnen het bestuur van controle en uitvoer geen geluk­kige (dubbele petten / bestuursbeginselen).

De rentmeesters van Rentmeester.nl bieden een landelijk dekkend samenwerkingsverband van rentmeesters – ook voor beheer van vastgoed. Neem gerust contact op voor meer informatie en laat uw vastgoed professioneel beheren.

Jos Ebbers

Jos Ebbers is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland

Reactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.