Stikstof, geen lokaal probleem

02 december 2023
Stikstof, geen lokaal probleem

In juni was het Nederlandse koningspaar te gast in België. Op de agenda stonden onder andere gesprekken over de landbouw en het stikstofprobleem.

Beide landen hebben te maken met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en milieubescherming.

Jos Verschueren, lid van Rentmeesters.nl in de provincie Zeeland, woonachtig in Zeeuws Vlaanderen,  werkt regelmatig voor Belgische opdrachtgevers. Wat zegt hij over de Nederlandse en Belgische aanpak van het stikstofprobleem?

“In de aanpak van de stikstofproblematiek loopt Nederland voor op België. België ziet Nederland min of meer als een gidsland. Zij kijken eerst naar Nederland, maar scherpen de regels vervolgens nog iets aan. Deze strengere aanpak resulteert in een beleid dat meer zwart/wit is. Daar waar Nederland poogt om vangnetten te creëren, vallen Belgische agrariërs eerder tussen wal en schip. ”

Vlaanderen versus Wallonië
België heeft te maken met deelregeringen die autonoom mogen beslissen. Daar waar Vlaanderen in lijn loopt met Nederland qua aanpak, volgt Wallonië een heel andere koers. Evenals Duitsland erkent Wallonië de stikstofuitstoot niet als een groot probleem. Daarom wordt het onderwerp door niemand op de agenda geplaatst.  

Een grensoverschrijdend probleem
In Zeeland wordt het agrarisch landschap gedomineerd door akkerbouw. Piekbelasters door intensieve veeteelt zijn nauwelijks aan de orde. De stikstofemissie wordt grotendeels veroorzaakt door overgewaaide stikstof uit het buitenland en van de lokale industrie. Zo staat in Terneuzen de op een na grootste productielocatie van Dow en ook de kunstmestfabriek Yara in Sluiskil is een aanzienlijke vervuiler.

Mondiale aanpak
Volgens Jos Verschueren is het niet juist dat de stikstofaanpak door nationale kaders wordt bepaald. Wereldwijd kennen Azië en daar vooral India en Noord- en Zuid Amerika een minstens even groot, zo niet groter probleem. Maar als het al moeilijk is om de gelederen in Europa te sluiten, wat kunnen we dan verwachten van een mondiale aanpak?

Terug naar eigen land.
Jos ziet grotere stallen eerder als een oplossing dan een probleem. Grotere stallen hebben de financiële draagkracht om in te zetten op duurzaamheid en innovatie. Dat vraagt om investeringen die voor kleine veehouders vaak onbetaalbaar zijn.

Jos Verschueren is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Zeeland

Reactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.