Ruzie over regels roundup tussen pachter en verpachter

08 december 2022
Ruzie over regels roundup tussen pachter en verpachter

Wie door het landelijk gebied rijdt heeft ongetwijfeld wel eens de felgele en oranje grasvelden gezien. Het zijn de met glyfosaat bewerkte weilanden, bijvoorbeeld met roundup. Een doorn in het oog van natuurorganisaties, publiek en politiek.

De centrale grondkamer heeft recent bepaald dat de verpachter een verbod op het gebruik van glyfosaat als voorwaarde mag stellen voor de pachter.


Glyfosaat
Glyfosaat is een onkruidverdelgende stof. Sinds 2016 is glyfosaat als chemische onkruidbestrijding verboden in de groenvoorziening én in tuinen. In de landbouw is de onkruidverdelger nog toegestaan. Vóór december 2022 moet de EU bepalen of glyfosaat voor de komende 5 jaar wordt toegelaten in de landbouwsector.


Toepassen glyfosaat
Het is voor de pachter logisch om het middel toe te passen in de bewerking van zijn weiden en akkers. De verpachter mag zich in de basis niet bemoeien met de bedrijfsvoering van de pachter. Boerenorganisaties laten dan ook weten dat het gebruik van glyfosaat aan de pachter/gebruiker is. Bovendien moet de pachter de grond vaak onkruidvrij bewerken en opleveren voor de verpachter.


Verbod op glyfosaat
Maar de eigenaar/verpachter heeft er steeds meer moeite mee. Het gif geeft het bodemleven een klap en dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de insecten en de weidevogels. Onder druk van de politiek hebben nu verschillende overheden een verbod op glyfosaat opgenomen in de pachtcontracten. Doorgaans hebben provincies, gemeenten en waterschappen behoorlijk wat gronden voor de pacht (tijdelijk) beschikbaar.


Uitspraak Centrale Grondkamer
Het conflict is behandeld in de verschillende grondkamers. Recent heeft de Centrale Grondkamer in hoger beroep het volgende gesteld: "Een verpachter mag het gebruik van glyfosaat op het gepachte verbieden met het oog op de bescherming van de bodem en het bodemleven, ook al is glyfosaat als middel ter bestrijding van onkruiden toegelaten tot de markt". Tegelijkertijd hoeft de pachter de grond niet meer onkruidvrij op te leveren als hij geen toestemming krijgt om glyfosaat te gebruiken van de verpachter.

Als rentmeester is het goed naar extra mogelijkheden te kijken om de soortendiversiteit te beschermen en te verbeteren. De rentmeester staat voor een duurzame ontwikkeling. Een rentmeester staat voor verantwoord landgebruik naar de toekomst. Wij kunnen u helpen om dat netjes te regelen in het pachtcontractenbeheer.

Joris Vermaesen en Benny van Dasselaar

Lid van Rentmeesters.nl in resp. Overijssel en Gelderland (Veluwe)

Reactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.