Rijkswaterstaat gestart met grondverwerving voor verbreding A27

02 december 2023

Rijkswaterstaat heeft groen licht gekregen voor de verbreding van de rijksweg A27, tussen knooppunt Hooipolder (prov. Noord-Brabant) en Hagestein (prov. Utrecht). Oorspronkelijk was het plan om bij Gorinchem een tweede brug te leggen naast de bestaande brug.

Maar na de problemen in oktober 2016, waarbij de Merwedebrug als gevolg van herstelwerkzaamheden geruime tijd gesloten was voor zwaar verkeer, is besloten drie bruggen (de Merwedebrug, De Keizersveerbrug en de Hagesteinsebrug) geheel te vervangen door drie nieuwe bruggen.

Op dit moment worden de plannen hiervoor uitgewerkt en is Rijkswaterstaat begonnen met de grondverwerving voor de verbreding van de A27. Het gaat hierbij onder meer om cultuurgrond (weiland en bouwland), agrarische bebouwing, woningen, natuurgebieden en bedrijven. Rentmeesters van Rentmeesters.nl treden op als adviseurs van (agrarische) ondernemers, particulieren en overheden. In eerste instantie zijn de onderhandelingen gericht op minnelijke grondverwerving. Pas als dat niet mogelijk blijkt, zullen onteigeningsprocedures in gang worden gezet. Bij het in werking treden van het Trac├ębesluit kunnen, indien aan de orde, ook planschadeverzoeken worden ingediend. Zowel bij een onteigeningsprocedure als een verzoek tot planschade kan een beroep worden gedaan op de expertise van een rentmeester van Rentmeesters.nl.