Pachtnormen voor 2024 en 2025 fors omhoog

20 juli 2024
Pachtnormen voor 2024 en 2025 fors omhoog

Voor pachters was het behoorlijk schrikken toen de prijzen voor reguliere pacht 2024/2025 bekend werden gemaakt.

Deze hoge pachtprijzen komen dicht  in de buurt van geliberaliseerde pacht en leiden tot extra financiĆ«le druk voor boeren die door ongunstige weersomstandigheden toch al voor flinke uitdagingen zijn geplaatst . Het natte voorjaar had de nodige impact op alle grondgebonden sectoren zoals de melkveehouderij, de akkerbouw en de tuinbouwproductie in de volle grond.

2023 te droog, 2024 te nat
De nieuwe pachtprijzen gelden voor het volgende pachtjaar en dan kan de situatie weer heel anders zijn. Maar als pachter zie je 2 jaar op rij een sterke stijging van de pachtprijs, terwijl de oogst in 2023 en de te verwachten oogst in 2024 bij veel pachters minder was/wordt, of alleen tegen hogere kosten geoogst kan worden. Bovendien is niet alleen de opbrengst minder, ook de kwaliteit laat veelal te wensen over. Daardoor zijn hogere pachtprijzen voor boeren en tuinders nog moeilijker te dragen. Ik hoop dat de  sector door deze stijging niet in de problemen komt.

Elk nadeel heeft z'n voordeel
Voor de verpachters zijn de gestegen pachtprijzen natuurlijk zeer welkom. Zij hebben maar een beperkt rendement op grond  die is verpacht met een regulier pachtcontract. Door de hogere pachtprijs stijgt hun rendement enigszins. Misschien bieden de nieuwe tarieven nieuwe  kansen  voor boeren die extra grond willen pachten. Nu beleggers die grond verpachten een hoger rendement kunnen krijgen zijn zij wellicht eerder genegen om meer grond te gaan uitgeven op basis van een regulier pachtcontract. Een regulier pachtcontract geeft pachters de zekerheid dat zij jaren over de grond kunnen beschikken.

Waarom de fors hogere pachtprijs?
Voor het berekenen van de pachtnorm wordt gewerkt met de gemiddelde grondbeloning over vijf jaren. De grondbeloning voor los bouw- en grasland per pachtprijsgebied wordt afgeleid van het inkomen van akkerbouw- en melkveebedrijven in het betreffende gebied. De pachtnormen voor 2024 zijn berekend op basis van de grondbeloning in de jaren 2018-2022.  In de melkveehouderij is een goed inkomensjaar (2017) vervangen door een jaar (2022) met een zeer hoog inkomen. In de akkerbouw lag landelijk gezien het inkomen in 2017 onder het langjarig gemiddelde, terwijl het inkomen in 2022 op een zeer hoog niveau is uitgekomen.

Zie hier de regionorm per pachtprijsgebied

Peter Nouwen

Peter Nouwen is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Limburg

Reactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.