"Kleine stukjes natuur: Grote kansen voor biodiversiteit"

02 december 2023

Eigenaren van kleine stukjes bos of natuurgrond spelen een essentiële rol in het behoud van biodiversiteit. Hoewel deze percelen bescheiden van omvang zijn, kunnen ze bijdragen aan het herstel van inheemse flora en fauna.

Het aanplanten van inheemse planten, verwijderen van invasieve soorten en creëren van geschikte habitats voor dieren kan de diversiteit van lokale soorten vergroten. Deze kleine stukjes natuur fungeren tevens als corridors voor migratie van dieren, wat genetische diversiteit bevordert.

Naast de ecologische voordelen spelen eigenaren van kleine stukjes natuur ook een cruciale rol in het bevorderen van bewustwording. Ze kunnen gemeenschappen inspireren en betrekken, wat kan leiden tot bredere betrokkenheid en concrete acties.

WOET Bosgrond heeft recent met trots een BosBeheerBoekje gepubliceerd. Hierin staat hoe kleine boseigenaren met eenvoudige beheermaatregelen de biodiversiteit kunnen verhogen. Auteur Mathijs Megens heeft zelf de illustraties getekend.

Door bewust beheer en het inspireren van anderen, kunnen eigenaren van deze gronden een aanzienlijke impact hebben op het behoud van onze planeet.

Joris Vermaesen
Lid van Rentmeesters.nl in de provincie Overijssel