Kavelruil zorgt voor toekomst

02 december 2023

De provincie Noord-Holland, het Rijk, NUON en tien agrariërs ruilen onderling een grondoppervlak van meer dan 600 voetbalvelden (309 hectare) in de Wieringermeerpolder en op Wieringen. Daarmee ontstaat ruimte voor bedrijfsontwikkeling en het zweefvliegveld. Bovendien betekent het een forse afname van landbouwverkeer over de openbare weg.

Wieringerrandmeer

Voor de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer had de provincie Noord-Holland 550 hectare grond in bezit. Het Wieringerrandmeerproject heeft de mogelijkheden voor agrarische ondernemers in het gebied jarenlang beperkt. Het project moest, met de aanleg van een recreatiemeer en een groot aantal woningen, een impuls geven aan de Kop van Noord-Holland. Nadat het project werd gestopt, is samen met de betrokken partijen een plan voor agrarische structuurverbetering opgesteld. Met deze kavelruil ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de agrarische bedrijven in het gebied.

De provincie heeft via deze kavelruil zo’n 110 ha agrarische grond verkocht en houdt dan nog een derde over van haar oorspronkelijke grondportefeuille in dit gebied. Zo sluit de provincie hoofdstuk voor hoofdstuk het boek van het voormalig Wieringerrandmeer en geeft de grond weer terug aan het gebied. 

Acht akkerbouwers en twee veehouders krijgen grotere, dichterbij gelegen en beter op elkaar aansluitende percelen. En het zweefvliegveld krijgt de benodigde lengte van 1200 meter, waardoor weer ruimte ontstaat voor een windpark van NUON.

Een positieve instelling van alle betrokkenen, nauwe samenwerking en elkaar ook wat gunnen, zijn de belangrijkste ingrediënten voor deze succesvolle grondruil.

De kavelruil is begeleid door kavelruilspecialisten van STIVAS (Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur). STIVAS zet de provinciale gronden uit het voormalige Wieringerrandmeerproject in om de agrarische structuur in dit gebied te verbeteren, waar mogelijk in combinatie met natuurrealisatie en opwaardering van het watersysteem.

Erwin van den Berg
Directeur Stivas 
Lid Rentmeesters.nl voor de provincie Noord-Holland