Het gezicht van Nederland in 2050 …

20 juli 2024
Het gezicht van Nederland in 2050 …

Onlangs publiceerde het Centraal Plan Bureau (CPB) haar Ruimtelijke Verkenning 2023.

In vier scenario’s worden vier mogelijke toekomstbeelden geschetst van de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050.

Ingrijpende keuzes
Een toekomstbestendige inrichting van Nederland vereist ingrijpende keuzes om het hoofd te kunnen bieden aan de grote opgaven van deze tijd. Denk daarbij aan:  
►  transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem
►  overgang naar een circulaire economie
►  omschakeling naar duurzame landbouw
►  de bouw van een groot aantal nieuwe woningen

De geschetste scenario’s, die voornamelijk plaatsvinden in het landelijk en agrarisch gebied, zullen in hoge mate het aanzien van Nederland bepalen. Onderstaand geeft rentmeester Erwin van den Berg een toelichting op enkele thema’s uit de vier scenario’s.

Mondiaal Ondernemend
In dit scenario gaat het CPB bij het thema Economie uit van een economie gericht op ‘groene groei’. Bij Klimaatadaptatie ligt het accent op ‘dijkverzwaringen’, op nieuwe technieken voor sterkte, smalle en hoge dijken en op retentiegebieden (gebieden voor tijdelijke waterberging). En op ruimte voor waterbuffering en wateraanvoer voor zoetwatervoorzieningen ten behoeve van de landbouw.

Snelle Wereld
In een ‘Snelle Wereld’ ziet het CPB bij het thema Stad en regio naast tijdelijke bestemmingen en een snel veranderend ruimtelijk patroon ook herbestemming, transformatie en uitbreiding. Maar ook meervoudig ruimtegebruik; tijdelijke programmering door virtual reality en augmented reality (aangevulde realiteit: beeld van de werkelijkheid waaraan digitale elementen zijn toegevoegd).

Groen Land
Hier zien we bij het thema Klimaatadaptatie een robuuste groenblauwe dooradering van het landelijk en bebouwde gebied.

Regionaal Geworteld
Dit scenario voorziet bij het thema Stad en regio een geconcentreerde groei in of aan bestaande (kleinere) steden en dorpen; de daily urban systems zijn kleiner en er is sprake van een geleidelijke overgang van stad naar land. Daarnaast wordt een grote diversiteit aan wijktypen voorzien, volgens de behoeften van de lokale bevolking en multifunctionele buurtcentra en stadsranden.

Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050

Mijns inziens wordt het vast en zeker een mix van deze scenario’s. Hoe dan ook voor de rentmeester is er in ieder geval werk aan de winkel. Wilt u als overheid, particulier of ondernemer sparren met een in de regio gewortelde rentmeester? Op onze site vindt u per provincie een rentmeester.

Erwin van den Berg
Rentmeester in de provincie Noord-Holland

Reactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.