Duurzaamheid en gewin gaan goed samen

25 september 2023

Sinds 1 januari 2016 kennen we het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De kern is een leefgebiedenbenadering voor (dier)soorten van internationaal belang op basis van een collectieve, gebiedsgerichte aanpak. 

Geïnteresseerden in ANLb kunnen door middel van pakketten hun steentje bijdragen om natuurdoelen te realiseren. Die pakketten sluiten de beheerders c.q. ondernemers af via zogenaamde Agrarische Collectieven. Zij maken afspraken met de provincie over doelsoorten en welke pakketten opgesteld worden.

Door gebrek aan doelsoorten in bepaalde regio's komen niet alle beheerders in aanmerking. Hoe graag zij dat ook willen. Maar er zijn ook plaatsen met ruimschoots doelsoorten, waar beheerders nauwelijks tot geen interesse hebben om mee te doen. Begeleiding en sturing van deze beheerders is topsport. Een mogelijke oorzaak is het spanningsveld tussen de economie van het bedrijf en de ecologie. Als adviseur moet je je verplaatsen in de ondernemer om een advies op maat te kunnen geven. Een rentmeester kan het verschil maken. Rentmeesters zijn goed op de hoogte van wat er speelt in het agrarisch en landelijk gebied. Zij zijn bekend met de relevante wet- en regelgeving en vaak al geruime tijd adviseur van de ondernemer.

Een goede bedrijfsvoering is van cruciaal belang. Een deelnemer die dat op alle onderdelen (bijvoorbeeld grasland- en koemanagement) onder de knie heeft kan met agrarisch natuurbeheer een reële meerwaarde bereiken! We zien dat steeds meer jonge, enthousiaste deelnemers hiermee actief aan de slag gaan en de resultaten delen met hun omgeving. Dat is een goede ontwikkeling! Een rentmeester heeft daarin, vanuit zijn expertise vaak een belangrijke, sturende rol! Hij kijkt verder dan alleen het bedrijf! Hij probeert met een helikopterview andere maatschappelijke factoren mede in zijn advies te betrekken. 

En zo ontstaat een zichzelf versterkend effect. Omdat de ondernemer de natuur op zijn bedrijf bevordert, ontvangt hij een vergoeding via de collectieven. Maar ook afnemers van deze ondernemer (bijvoorbeeld de zuivelfabrieken) voelen een maatschappelijke, duurzame verantwoordelijkheid. Voor duurzame melk betalen zij een meerprijs. We zien steeds meer een trend dat vergroening financieel wat oplevert! Aan de rentmeester de taak de ondernemer te steunen en te adviseren om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zo effectief mogelijk te vertalen naar zijn bedrijfsvoering.

Een ontwikkeling met een win winsituatie want duurzaamheid en gewin kunnen hand in hand gaan. Ofschoon de vergoeding gebaseerd is op extra arbeid en een verminderde opbrengst (daarom is subsidie geen juiste term), blijkt dat beheerders die een goed management op hun bedrijf voeren toch een extraatje weten te verwerven.

Overweegt u de invoering van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer op uw bedrijf of landgoed? De rentmeester in uw provincie kan u daarin adviseren en begeleiden.

Johan Benschop

Johan Benschop is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Zuid-Holland

Reacties: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.