De PvdA pleit voor een Nationaal Landbouwakkoord.

02 december 2023

In het Nationaal Landbouwakkoord moet staan dat boeren een eerlijkere prijs voor hun producten krijgen. In ruil daarvoor moeten zij meer werk maken van dierenwelzijn en natuurbehoud. Daar hebben zowel de boeren als de natuur baat bij.

Volgens PvdA-Kamerlid William Moorlag hobbelt de landbouwsector van incident naar incident. De biodiversiteit neemt af, de waterkwaliteit holt achteruit en de ondernemers moeten dealen met dierziektes, dierenwelzijn en een fikse inkomensdruk. Dat moet anders.

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de landbouwbegroting. Tijdens dat debat roept Moorlag Minister Carola Schouten (Ministerie LNV) op een Nationaal Landbouwakkoord te sluiten. Volgens de PvdA’ er moeten alle partijen uit de gehele keten erbij betrokken worden. Ook de voedingsindustrie en de supermarkten moeten hun gedrag aanpassen. Als boeren innoveren en zich inzetten voor de natuur, moeten zij daarvoor worden beloond. Nu gebeurt dat nog veel te weinig.

Bron: AD