Agrarische ondernemer blijf in beweging!

20 juli 2024

Stilstand is achteruitgang. Als iets te ingewikkeld wordt of als we het speelveld niet meer geheel overzien, zijn we geneigd een pas op de plaats te maken.

Dat geldt ook voor de boer. Maar een boer is ook ondernemer. En een ondernemer neemt soms risico’s. Hij/zij maakt een afweging gebaseerd op een eigen visie en zijn/haar toekomstbeeld van het bedrijf.

Eigen keuzes maken
Maar wat als de overheid of een bank je partner is en je deze partner(s) nodig hebt om te ondernemen? Laat je je dan door de opstelling van die overheid of bank weerhouden van het maken van eigen keuzes? Van keuzes die het verschil kunnen maken? Denk aan de tijd van de superheffing. Had je als boer je stal vol staan met koeien of juist niet, bepaalde de verdere ontwikkeling van je bedrijf.

Vrijwillige kavelruil
De huidige stikstofproblematiek heeft een verlammende uitwerking. Toch is het belangrijk te blijven nadenken over de ontwikkeling van het bedrijf. In het kader van grondgebondenheid en vergroting van de huiskavel, het terugbrengen van het aantal veldkavels of het vergroten van veldkavels is vrijwillige kavelruil een mooi instrument. Een instrument om de ontwikkeling van het bedrijf mogelijk te maken. Samen met collega’s uit de buurt, samen met andere partijen die ook geen pas op de plaats willen maken. In een aantal provincies is zelfs nog subsidie beschikbaar om kavelruil te begeleiden en financieel interessant te maken. Denk daarbij aan een gedeeltelijke of gehele tegemoetkoming in de kadaster- en notariskosten of een bijdrage in de investeringen ter bevordering van bereikbaarheid en bewerkbaarheid.

Wilt u meer weten over vrijwillige kavelruil? Informeer bij de rentmeester in uw provincie.

Erwin van den Berg

Erwin van den Berg is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Noord-Holland.